Directeur ActionAid Nederland

Marit Maij is directeur ActionAid Nederland. Voorheen was ze Tweede Kamerlid voor de PvdA met portefeuille ontwikkelingssamenwerking en internationale handel.

Humanitaire hulp in Afghanistan van levensbelang voor vrouwen en meisjes

De situatie is buitengewoon precair en juist nu is het belangrijk dat levensreddende hulp kan binnenkomen. Sancties hebben voorheen de levering verhinderd. Nederland en de rest van de wereld moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat humanitaire hulp de Afghaanse bevolking kan bereiken.

Door: Sudipta Kumar, Directeur ActionAid Afghanistan en Marit Maij, Directeur ActionAid Nederland De tragedie die zich de laatste maanden in Afghanistan heeft ontvouwen is een ramp waar de wereld niet van weg mag kijken. Uit cijfers van de VN blijkt dat sinds begin augustus 676.000 Afghanen op de vlucht zijn in eigen land en dat […]

Turkije staat nu op het kruispunt

Durft Turkije de stap te zetten naar een open, transparant en democratisch land?

De tijd tikt. Uiterlijk op 22 juli, 45 dagen na de verkiezingen van 7 juni, moet Turkije een nieuwe regering hebben. Dat wordt een serieuze test voor de Turkse democratie en voor de grootste partij, de AKP van president Erdogan.

Pak laaggeletterdheid in Europa nu aan!

Ook in Nederland zijn tussen de 1,2 en 1,3 miljoen mensen van 16 jaar en ouder laaggeletterd

Maar liefst een op de vijf volwassenen kan dit stuk niet lezen. En nog erger: het feit dat een op de vijf volwassenen in de EU laaggeletterd is zorgt ervoor dat zij niet kunnen functioneren in een moderne maatschappij. Dat zij niet mee kunnen doen in onze Europese kennissamenleving. Laaggeletterdheid is een van de grootste problemen van deze tijd, omdat het mensen remt om mee te kunnen komen.

Zwitserland geen voorbeeld voor Nederland

Nederlanders zijn ook gelukkig thuis, maar bezorgd over de samenleving en beklemd ten aanzien van het Europa van de Europese Unie

De Partij van de Arbeid vindt dat we in Europa open moeten spreken over de positieve en minder positieve effecten van arbeidsmigratie binnen de Unie. Voor onze werknemers, werkgevers en arbeidsmigranten zelf. Mede dankzij minister Lodewijk Asscher staat dit thema in Nederland al hoog op de agenda. In Zwitserland stond het onderwerp ook op de agenda, maar daar stonden twee uitersten tegenover elkaar. Het was alleen nog maar zwart of wit, waardoor het bespreken van problemen en oplossingen nauwelijks mogelijk was. Je bent voor of tegen. En één van de twee won met een minimale meerderheid. Zo’n debat met zo’n digitale keuze levert alleen verliezers op.

Turkije is nog niet klaar voor EU-lidmaatschap

De politieke hervormingen hebben de economische hervormingen niet bijgehouden

Turkije is een land in ontwikkeling maar nog niet klaar voor lidmaatschap van de Europese Unie. De vraag is wanneer het klaar zal zijn voor het lidmaatschap en hoe de EU en Turkije daar dan tegenover zullen staan. De Partij van de Arbeid vindt dat wanneer Turkije voldoet aan de toetredingscriteria, het welkom is als lid van de EU.

Naar een beter vreemdelingenbeleid

Alle veranderingen bij elkaar betekenen een wezenlijke stap vooruit en dragen bij aan een humaner asielbeleid

De PvdA is tevreden met de verbeteringen in het vreemdelingenbeleid. Na jaren waarin het asiel- en vreemdelingenbeleid steeds strenger is geworden, is dit na het kinderpardon een nieuwe stap vooruit om het beleid weer humaner en rechtvaardiger te maken. Wie het rapport van Anmesty International kent en eens een detentiecentrum heeft bezocht weet wat het werkelijke belang is van deze vooruitgang.

Syrische vluchtelingen moeten ruimhartiger opgevangen worden

Aanvragen voor asiel van Syriërs die zich in Nederland melden moeten snel en ruimhartig beoordeeld worden

De PvdA is zeer bezorgd over het grote aantal vluchtelingen uit Syrië. Volgens de laatste telling van UNHCR is het aantal vluchtelingen opgelopen tot twee miljoen, waarvan meer dan de helft in Libanon en Jordanië. Deze landen bezwijken bijna onder de druk van zo vele Syrische vluchtelingen die beroofd zijn van een veilig dak boven hun hoofd, voldoende voeding en medische zorg.

Wereldbank moet meer gaan investeren in allerarmsten

Teveel geld gaat nog naar opkomende economieën en middeninkomenslanden

De Partij van de Arbeid wil dat de Wereldbank zich meer gaat richten op de allerarmste landen in de wereld. Nu gaat er nog meer geld naar middeninkomenslanden en de opkomende economieën. Ik vind dat deze landen stabiel en rijk genoeg zijn om zelf grotere verantwoording te nemen in armoedebestrijding. Minister Ploumen heeft toegezegd dat ze zich hiervoor gaat inzetten in Washington.

Wapenverdrag fantastische stap

In Centraal-Amerikaanse en Caribische landen worden kleine wapens al massavernietigingswapens genoemd

Een historische dag. Op 2 april 2013 werd het VN wapenexportverdrag door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen. Een fantastische stap om de onbeteugelde verspreiding van wapens tegen te gaan.

De ‘unholy alliance’ dwarsboomt vrouwenrechten

Geweld tegen vrouwen in de wereld neemt niet af ... Ploumen moet vrouwenrechten tot haar speerpunt maken

Een groep van Islamitische landen, enkele Afrikaanse landen en de Heilige Stoel probeert tijdens de VN-vrouwenconferentie, die nu wordt gehouden, het verschil tussen mannen en vrouwen te benadrukken en te vergroten. Dat baart mij grote zorgen. Om tegenkracht te bieden zal versterking van de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden bovenaan de prioriteitenlijst van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking moeten komen te staan.