Schrijver & antropoloog

Saskia Kunst is schrijver, antropoloog en was programma coördinator (ad interim) bij het Burma Centrum Nederland

Bestuurder hoeft zich niet neer te leggen bij onrechtvaardige maatregelen

Is het rechtvaardig om op basis van antipathie een levensstijl te beboeten?

De afgelopen jaren werkte ik in Myanmar, een land dat niet bepaald een stralend voorbeeld is van een rechtsstaat waar iedereen gelijk is voor de wet en waar wetten zonder aanziens des persoons worden uitgevoerd. In de gesprekken die ik daar voerde met activisten, ging het steevast over de rule of law, de rechtsstaat als […]

Ploumen ging bij Jinek voorbij aan de reële verhoudingen in Myanmar

Het naïeve vooroordeel dat boeddhisten vredelievend zijn koppelen aan de suggestie van ontaardheid van Birmese boeddhisten is op zijn zachts gezegd ongenuanceerd

Lilianne Ploumen zat maandagavond bij Eva Jinek aan tafel. Ze was in Bangladesh geweest, waar zo’n 650.000 Rohingya vluchtelingen opeengepakt zitten in onhoudbare omstandigheden. Wat ze gezien en gehoord had was verschrikkelijk: vermoorde baby’s, opgejaagde bejaarden, groepsverkrachting. Mensonterend. In Nederland denken we bij het boeddhisme aan vredelievendheid, maar Ploumen vertelt dat gewelddadige boeddhistische monniken de […]

De Nederlandse identiteit

Als je alleen maar zou luisteren naar wat er zoal te berde wordt gebracht deze campagne, zou je zomaar kunnen gaan denken dat onze Nederlandse identiteit gestoeld is op hypocrisie en rancune

Het lijkt wel of er in deze verkiezingscampagne een Nieuw Ethisch Reveil over ons uitgestort wordt, met joods-christelijke waarden als wapens in een strijd op leven en dood en met het behoud van onze Nederlandse identiteit als inzet. We bewijzen lippendienst aan de Verlichting, maar hanteren het joods-christelijke gedachtengoed als enige bron van echte waarden; […]

Een vlot van gestolen vrijheid in een zee van ellende

Is dit het Europa dat we willen? Zijn we gek geworden?

Ik lees de berichten over de migratietop en kan bijna niet geloven dat er wordt afgesproken om Turkije veilig te verklaren en vluchtelingen uit te ruilen alsof het goederen zijn. Zijn we gek geworden? Gaan we dit echt goedvinden? Wat is dit voor koehandel? Laten wij, burgers van Europa, dit gebeuren alsof het buiten ons […]

Democratie in Birma? Nu of nooit

Nederland moet binnen de EU druk zetten om de sancties tegen Birma op te heffen

In Birma worden op 1 april tussentijdse verkiezingen gehouden om de door benoemingen in regeringsfuncties opengevallen zetels – 48 – op te vullen. De Nationale Liga voor Democratie (NLD), de partij van Aung San Suu Kyi, die de algemene verkiezingen van eind november 2010 nog boycotte, doet nu wel mee. De Dame zelf voert campagne voor een parlementszetel. Hoewel het aantal zetels waarom gestreden wordt te klein is om grote veranderingen in de politieke verhoudingen te bewerkstelligen, zijn de verkiezingen toch belangrijk: als ze eerlijk verlopen, is Europa bereid de economische sancties tegen Birma te versoepelen, of zelfs op te heffen.