Econoom & Bedrijfsadviseur

Ad Broere, van huis uit econoom, is al meer dan 30 jaar actief in het bedrijfsleven. Als oud bankier, zelfstandig gevestigd bedrijfsadviseur, en docent/ontwikkelaar van leergangen bij diverse Business Schools, weet hij als geen ander zijn licht te laten schijnen op de sterke en zwakke plekken in de economie.

Publicaties

  • Geld komt uit het niets

    De financiƫle goocheltrucs ontmaskerd

    2012


De halve waarheid over koopkrachttoename

Het neoliberale uitgangspunt om de markt zijn werk te laten doen, gecombineerd met een terugtredende overheid heeft in de afgelopen jaren veel slachtoffers gemaakt

Tussen 2012 en 2016 is de koopkracht van Nederlanders gemiddeld met 23,2% toegenomen, waarbij de meeste verdienende 20% nog niet in aanmerking werd genomen. Een resultaat om trots op te zijn zou je zeggen. Niets is echter minder waar als je die koopkrachttoename gaat analyseren naar minst tot meest verdienenden. Er is een land van […]

Het kabinet moet zich niet bemoeien met de pensioenfondsen

De overheid heeft als werkgever voor gerechtigden met een overheidsbaan in het verleden lelijke steken laten vallen

De Nederlandse Bank (DNB) en het kabinet slaan alarm over de pensioenen. DNB is toezichthouder op de pensioenfondsen en het is logisch dat dit instituut daarom de gang van zaken binnen de pensioenfondsen volgt. De bemoeienis van het kabinet bij monde van mevrouw Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken is echter onlogisch. De pensioenfondsen zijn een […]

Onze pensioenen: diefstal of onbenul?

Het wordt tijd voor indringende gesprekken met de bestuurders van de fondsen en met die van De Nederlandse Bank

Over de afgelopen 20 jaar – 1995-2015 – behaalden we een gemiddeld rendement van ongeveer 7% op jaarbasis. Daarbij kwam er steeds meer aandacht om dit rendement op een duurzame wijze te behalen. Het totaal belegd vermogen van ABP bedraagt € 351 miljard (per 31 december 2015). Daarvan is ongeveer de helft belegd in Europa, […]

Het kan zoveel beter en transparanter met de pensioenen

De pensioenfondsen moeten de wens van de pensioengerechtigden respecteren

Iedereen, die gerechtigde is in een van de vele pensioenfondsen, spaart tijdens zijn actieve periode voor zijn eigen AANVULLENDE pensioen, dit in tegenstelling tot de AOW. De AOW is gebaseerd op het zogenoemde omslagstelsel. Dit houdt in dat de jonger dan 65 jarigen betalen voor de AOW van de ouder dan 65 jarigen. De nu […]

De virtuele werkelijkheid van de pensioenfondsen

Hoe je minder krijgt dan je spaart en waarom dat moet veranderen

De vijf grote pensioenfondsen slaan een sombere toon aan bij de presentatie van hun kwartaalcijfers. Er wordt gesteld dat er nog te weinig kapitaal is om op de lange termijn aan de verplichtingen te voldoen. Hoe kan dat, vragen veel Nederlanders zich af. De pensioenfondsen hebben opgeteld een reserve van € 1.300 miljard. Is dat […]

Vermogenskloof zorgt voor spanning in de samenleving

Het probleem zou opgelost kunnen worden als de (super)rijken een deel van hun vermogen beschikbaar stellen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers over de vermogens in Nederland gepubliceerd. De conclusie luidt, dat het vermogen van huishoudens niet verder is gedaald. Om dit aan te tonen, introduceert het CBS het ‘doorsnee vermogen’ analoog aan het modale inkomen. Dit artikel gaat over de nietszeggendheid van deze presentatie en over welke informatie wel van wezenlijk belang is.

Rente, de sluipmoordenaar van de staatsbegroting

Maar zo kan Nederland ooit weer schuldenvrij worden... 

De Bank of Canada –de centrale bank van Canada- werd in 1938 genationaliseerd en heeft een buitengewoon succesvolle rol gespeeld bij de financiering van infrastructuur in Canada, sociale programma’s, zoals het financieren van het sociale zekerheidsstelsel, educatie etc… De Bank of Canada heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het Canada uit de depressie van de jaren ’30 halen, heeft de Canadese Defensieuitgaven gefinancierd in WOII, de aanleg van snelwegen door het hele land, openbaar transport, ondergrondse in de grote steden, de St. Lawrence Seaway, de gezondheidszorg en het Canadese pensioensysteem.

Worden Europese steunfondsen oneigenlijk besteed?

Daar lijkt het wel op, maar de politiek zwijgt

Op 21 juli 2010 werd het Hellenic Financial Stability Board (HFSF) opgericht om Griekse banken en in Griekenland opererende buitenlandse banken te herkapitaliseren en om een vangnet te vormen als deze banken in acute nood komen te verkeren.

Griekenland in het nauw gedreven

De propagandamachine werkt uitstekend en de burgers in landen zoals Duitsland en Nederland worden daardoor gevoed in hun houding tegen de Grieken

Op 9 juni 2014 plaatste The Guardian een artikel, geschreven door Razmig Keucheyan naar aanleiding van een Frans onderzoeksrapport over de publieke schulden in Frankrijk. De conclusie luidt dat een belangrijk deel van de staatsschuld onrechtmatig is.

De dekkingsgraad van het ABP is door de bodem gezakt

Wat nu als geld met geld verdienen zou worden afgeschaft? Dan behoudt geld zijn waarde, dalen de prijzen en kunnen we met het bestaande geld meer doen

Mevrouw Jose Meijer, vice voorzitter van het ABP verklaarde in het NOS journaal dat het beleggingsresultaat in het lopende jaar uitstekend is voor wat betreft de beleggingen in aandelen en dat het resultaat op obligaties (vooral staatsleningen) is gezakt door de lage rente. Als gevolg van dit laatste zou de dekkingsgraad zijn gezakt beneden het minimaal toegestane niveau.

Meer zien