Bestuurskundige

David Samuel Christiaan (Dave) Ensberg-Kleijkers (1984) is bestuurskundige en werkzaam als bestuursvoorzitter van Stichting Biezonderwijs, een regionale onderwijsinstelling voor specialistisch onderwijs. In 2017 verscheen zijn schrijfdebuut 'Bezielde Beschaving' (Uitgeverij Aspekt). Hij is daarnaast bestuursvoorzitter van Kompass, Mensenrechten Dichtbij en draagt als vicevoorzitter van het Johan Ferrier Fonds bij aan onderwijs- en cultuurprojecten in het land van zijn (voor)ouders; Suriname.

Publicaties

  • Bezielde beschaving

    Alles behalve een multicultureel drama

    Oktober 2017


Een beschaafd land verbiedt consumentenvuurwerk

Mensen zijn de afgelopen decennia simpelweg niet in staat gebleken om verantwoord om te gaan met deze vorm van explosieven

Enkele jaren geleden was er op een van onze scholen voor speciaal onderwijs een incident met vuurwerk. Een of meerdere leerlingen had een vuurwerkbom naar een groep medeleerlingen gegooid, waarvan sommigen met autisme spectrum stoornis. De combinatie van de enorme knal en het onverwachte karakter ervan had een behoorlijke impact op verschillende leerlingen, waarvan een […]

Herstel relatie Nederland en Suriname vraagt om Kaag, niet Blok

De door Bouterse en anderen succesvol verspreide antipathie en soms zelfs haat tegenover voormalige kolonisator Nederland heeft dankzij Blok een extra boost gekregen

Zelden heeft een Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zich zo denigrerend over Suriname uitgedrukt als minister Blok eerder deze maand deed. “Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling”, zei de minister die binnen een paar uur nadat de beelden uitlekten zijn woorden enigszins nuanceerde. Desondanks is de […]

Regie minister op aanpak lerarentekort ontbreekt

Na een dagje spitten tussen de Haagse documenten kan ik eerlijk gezegd tussen de beleidsmatige bomen het bos niet meer zien

Het stond ongetwijfeld al maanden in uw agenda: vandaag is het woensdag gehaktdag en vindt het jaarlijkse Verantwoordingsdebat plaats tussen Tweede Kamer en het kabinet. Een dag die één van de hoogtepunten moet vormen in het parlementaire jaar, omdat de regering verantwoording aflegt over de effectiviteit van behaalde (beleids)resultaten en de efficiëntie van het besteedde […]

Slavernijverleden vraagt om een genuanceerd debat

Voor wraak of gewelddadige vergelding is geen plaats in het hart voor de mens die juist alle negatieve sporen van het slavernijverleden wil wissen

We zijn als land niet in staat om het maatschappelijke debat over het slavernijverleden van Nederland op een fatsoenlijke en genuanceerde wijze te voeren. Voorstellen over verandering van namen van straten, tunnels en bruggen en het verwijderen van standbeelden worden emotioneel en bot ingebracht. Zo betoogde een stadsgenoot onlangs in mijn woonplaats Tilburg vrij eendimensionaal […]

Mediarechtspraak past niet onze democratische rechtsstaat

Het wordt tijd dat we als Nederlanders meer terughoudendheid betrachten over zaken die ons niet aangaan, dan wel over zaken waarvan we de feiten niet kennen

We lopen als Nederlanders over van meningen, zo staan we wereldwijd ook bekend. We hebben een mening over de staat van ons nationaal voetbalelftal, over de partnerkeuze van Gordon en ga zo maar door. We hebben werkelijk over alles en iedereen een oordeel klaar, zelden voorzien van rationele en objectieve argumenten. In de vorm van […]

In Nederland gewortelde kinderen moeten hier blijven

Ik hoop dat we dit mooie land structureel mogen doorgeven aan kinderen die zich hier thuis voelen, ongeacht waar hun geboortewieg ook stond

Kent u Taida Pasić nog? Deze Servisch-Kosovaarse vluchtelinge werd in 2006 door toenmalig minister Verdonk (VVD) met veel politiek machtsvertoon het land uitgezet. Het meisje was 18 jaar, al zo’n zeven jaren hier woonachtig en geworteld in Nederland. En doet de naam Mauro Manuel nog een belletje rinkelen? Een andere in Nederland geworteld vluchtelingenkind dat […]

Menswaardig leraarschap

Wij kunnen als Nederlanders allen bijdragen aan de maatschappelijke herwaardering van het vak van leerkracht, want de maatschappij: dat zijn wij

Daar sta je dan als bestuurder, als werkgever. Midden tussen de stakende werknemers. Niet alleen op 5 oktober, maar ook op 12 december. Wat bezielt een werkgever toch om dat te doen? Ik ben solidair met collega’s die zich graag inzetten voor een menswaardig leraarschap. Want alleen de mens en niet de euro maakt het […]

Volg je politieke hart, niet de politieke marketeer

Wanneer de politiek is vervallen tot marketing verdwijnt de ziel uit de politiek en is het einde van de ‘ideeënstrijd’ ingeluid

De kop is eraf. In 14 gemeenten, die per 1 januari gereduceerd worden tot 6 gemeenten, vonden op 22 november vervroegde gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het officieuze begin van een nieuw politiek seizoen van verkiezingscampagnes. En ik ben dol op verkiezingscampagnes. Zelf mocht ik als kandidaat-volksvertegenwoordiger aan twee verkiezingen deelnemen en ik heb twee keer enorm genoten. […]

Buma moet worden teruggefloten

De dividendbelasting moet in stand blijven om te kunnen investeren in de toekomst van Nederland: in het onderwijs

‘Daar hebben we onze eigen SP’er!’ zei een prominente partijgenoot niet lang geleden tegen me tijdens een CDA-partijcongres. Kennelijk bestaat het beeld bij enkelen dat ik een ‘linkse rakker’ ben die zich graag inzet voor de meeste kwetsbaren in de samenleving. Dat stempel krijgen christendemocraten die pleiten voor waardegedreven politiek vanuit het midden, verbinding en […]

Integreer populisme in burgerschapsonderwijs

Investeren in een positief schoolklimaat, waar geen ruimte is voor angst als zuurstof voor gestold onbehagen of schools populisme, is de basis voor leerlingen te vormen als waardengedreven burgers

Het funderend onderwijs heeft meerdere maatschappelijke opdrachten, waaronder het voorbereiden van de jeugd op een zo zelfstandig mogelijk leven als burger in onze maatschappij. In Nederland betekent dat concreet dat scholen hun leerlingen zorgvuldig en doelgericht opleiden tot verantwoordelijke, democratische en maatschappelijk actieve burgers. Burgers die gedeelde waarden (h)erkennen, zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en het […]

Meer zien