‘De kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door onze omgang met de zwakste schakels in die samenleving. Die kwetsbare waarden moeten worden beschermd. Sommige dingen in maatschappij zijn daarom heilig. Daar is voor gestreden, daar hebben mensen have en goed voor overgehad. Die geef je dus niet weg onder invloed van lastige omstandigheden of bepaalde angsten.’

Bovenstaande tekst is een (door mij gecombineerde) uitspraak van Pieter Winsemius (VVD) en Cees Veerman (CDA). Beter zou ik het zelf niet kunnen verwoorden.

Meer zien