Stichting The Rights Forum

Martin Siepermann is politicoloog en directeur van stichting The Rights Forum. The Rights Forum zet zich in voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid van de Nederlandse regering en de EU.

Netanyahu: handlanger van de ‘buitenposten’

De 'buitenposten' zijn Israëls nieuwe nederzettingen

Mocht premier Netanyahu (Likud) dinsdag de Israëlische verkiezingen verliezen en het stokje aan Isaac Herzog (Zionist Union) moeten overdragen, dan laat hij een desastreuze erfenis achter. Dat Netanyahu de officiële nederzettingen massaal heeft laten uitbreiden, is bekend. Wat tot dusver bijna niemand wist, is dat Israël onder zijn leiding zo’n 20 ‘buitenposten’ heeft omgevormd tot officiële nederzettingen. Zo creëert Israël stiekem nieuwe nederzettingen.

ChristenUnie steunt kolonisten, niet Israël

Steun aan kolonisten schaadt juist Israëls belangen

De ChristenUnie wil Israël zo overijverig steunen dat de partij meer kiest voor kolonisten dan voor het belang van Israël, constateert Martin Siepermann, politicoloog en directeur van The Rights Forum, een stichting die zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oosten beleid. In onderstaand artikel legt hij uit hoe dat werkt. In een tweede deel dat volgende week verschijnt zal hij de rookgordijnen tonen die CU-Kamerlid Joël Voordewind voortdurend optrekt om af te leiden van Israëls nederzettingenbeleid en de grootschalige mensenrechtenschendingen die de Israëlische bezetting veroorzaakt.

Felle reactie Israël op Palestijnse regering van nationale eenheid is hypocriet

Toen de Palestijnen nog verdeeld waren, wierpen Israëlische ministers de retorische vraag op: 'Met wie moeten we vrede sluiten, met Gaza of de Westbank?'

Maandag heeft de Palestijnse president Abbas een nieuwe regering geïnstalleerd. Het betreft een interim-regering van nationale eenheid, nadat Fatah en Hamas op 23 april j.l. een verzoeningsakkoord hebben getekend. Fatah en Hamas waren in 2007 ernstig verdeeld geraakt.

De list die de Palestijnen in de hoek drijft

Kerry werkt toe naar Palestijnse capitulatie

Begin december, in een toespraak in Israël, deed minister van Buitenlandse Zaken Timmermans een veelzeggende uitspraak over de rol van Europa in het Midden-Oosten vredesproces. Met verwijzing naar het vredesinitiatief van zijn Amerikaanse collega John Kerry zei hij: “Europa’s taak is om volledig te steunen wat de Amerikanen op tafel hebben gelegd”. Carte blanche voor Kerry.

Isra-reli’s in Tweede Kamer steunen Israëls bezetting van Palestina

Hoe is het mogelijk dat de SGP, met ChristenUnie en PVV, wil dat de regering beleid voert dat frontaal tegen de internationale rechtsorde indruist?

Op 6 februari diende de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) een motie in waarin de regering wordt verzocht ‘ASN opdracht te geven te stoppen met de boycot van Israëlische projecten’. Aanleiding voor de motie, waar de Tweede Kamer vandaag over stemt, was de nationalisatie van de SNS Bank. ASN is een dochter van SNS.

Palestijnen hebben geen partner voor vrede

Verkiezingen in Israël en nauwelijks een partij te porren voor de twee-staten-oplossing

Morgen vinden in Israël parlementsverkiezingen plaats. De uitslag zal van grote invloed zijn op de kansen een vreedzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict te vinden. Voor de internationale gemeenschap is glashelder hoe dat conflict opgelost moet worden: via een twee-statenoplossing. Twee staten, Israël en Palestina, die in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan.

Geen beloning voor illegaal beleid van Israël dat vrede blokkeert

Minister Timmermans moet nu politieke moed en visie tonen en handelen naar zijn eigen conclusie

“Een verademing in vergelijking met zijn voorganger”, zei GroenLinks fractievoorzitter Bram van Ojik gisteravond over een brief die minister van Buitenlandse Zaken Timmermans (PvdA) onlangs naar de Tweede Kamer zond. Van Ojik doelde op de Kamerbrief waarin Timmermans het nieuwe kabinetsbeleid aangaande Israël en de Palestijnen presenteerde.

Timmermans moet nu toezien op einde blokkade Gaza

Dat Israël zuiver defensief zou hebben geopereerd, is fundamenteel onjuist

Timmermans wees Hamas als hoofdschuldige aan voor de recente geweldsescalatie tussen Israël en Gaza. Dat Israël zuiver defensief zou hebben geopereerd, is echter fundamenteel onjuist.