Auteur, deskundige conflict- agressie- en geweldsbeheersing

dr. Aart G. Broek is deskundige conflict- agressie- en geweldsbeheersing; auteur van onder meer De terreur van schaamte (2015) en Dwarsliggers; Tegenspraak onder schaamteloos leiderschap (2013).

Publicaties

  • De terreur van schaamte

    Wat heeft het militaire optreden van de VS in Irak van doen met het buitensporig geweld van Antilliaanse en Marokkaanse jongeren?

    April 2015


Nepnieuws, zondebokken en andere bliksemafleiders

Wanneer je geschoren wordt, moet je stilzitten, zo wil een spreekwoord. Het opdoen van vernederende ervaringen is dikwijls juist gediend met bewegen.

Missers, wantoestanden, bedrog en ander falen in publieke en private organisaties worden meestal zo lang mogelijk geheimgehouden. Onder druk van (dreigende) openbaring en vernedering gaan individuen, groepen, organisaties, zelfs een samenleving in haar geheel tot actie over. Vernederende afwijzing en de angst ervoor noemen we ‘schaamte’. Welke opties staan ter beschikking? Media Het beschamen – […]

De brandstof voor publieke agressie

Met agressie zetten we gevoelens van schaamte op afstand. Geweld wil schaamte lozen

De afgelopen jaarwisseling kende vele geweldsincidenten en andere uitingen van agressie. Een overrompelend aantal vernielingen zorgen voor een kostenpost van minstens vijftien miljoen euro. Bestuurlijke angst voor rellen zou handhaving van brandveiligheid in Den Haag hebben beïnvloed. Hulpverleners en ordehandhavers moesten het ontgelden. Juist dat brengt een golf van verontwaardiging met zich mee én de […]

Voorkom klokkenluiden, word dwarsligger

Leer mensen kritiek leveren en ontvangen vóór er klokken geluid moeten worden

In Utrecht opende ruim twee jaar geleden het Huis voor Klokkenluiders. Daar kunnen mensen terecht die een wantoestand op werk in de openbaarheid willen brengen en hiertoe advies en steun behoeven. Vele getraumatiseerde klokkenluiders en jarenlange Haagse lobby waren nodig om deze pleister op de wonde te kunnen plakken. Het is vooralsnog geen succes; integendeel, […]

Maryse Condé geeft zwarte identiteit een menselijk gezicht

Het gelauwerde werk van Maryse Condé is een indringende kritiek op voormalige en hedendaagse zwarte-identiteitsbewegingen. Condé overstijgt moeiteloos etnische scheidslijnen

Dit jaar werd de Nobelprijs voor Literatuur niet uitgereikt. Als alternatief werd een respectabele prijs in het leven geroepen: the New Academy Prize for Literature (Alternatieve Nobelprijs voor Literatuur). Deze prijs werd toegekend aan de Afro-Caribische Maryse Condé, geboren op Guadeloupe in 1937. Condé is een weldaad voor de Cariben én de rest van de […]

Deradicalisering jihadgangers: denkbaar, maar onuitvoerbaar

Bij gebrek aan respect lonkt de weg van geweld: if you can’t join them, beat them!

We weten waardoor jihadgangers hun heil bij geweld zoeken. Gegeven die kennis hoeven we ons niet af te vragen of bestaande deradicaliseringsprogramma’s zinvol zijn. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vroeg het zich wél af, zo meldt het weekblad Elsevier (4 oktober). NCTV weet nu ook dat een effectief ‘medicijn’ nog niet bestaat en […]

Intieme relaties op de politieke werkvloer

Verontrustend zijn niet de wellustige verlangens van Alexander, Han of Jack, maar de krachteloze inspanningen van ieder van ons om er ongekunsteld mee om te gaan

In zijn editie van week 36 van dit jaar onthulde het blad Privé op basis van een gesprek met Anne Lok, dat deze ‘brunette uit Meppel’ niet alleen vier jaar lang de ‘minnares’ was van ‘de charismatische D66-leider’ Alexander Pechtold, maar ook van hem in verwachting raakte (‘Alexander en ik vreeën onveilig’) en hij er […]

Zoek naar de persoon die potentiële terrorist bij de les houdt

Schaamtevolle vernederingen maken de jihad een welkom eindstation

In opdracht van de Politieacademie deed het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) onderzoek naar verdachten van (islamitisch) terrorisme. De onderzoekers – Fabienne Thijs, Elanie Rodermond en Frank Weerman – wisten zowel antwoorden te geven als vragen op te roepen. Media rapporteerden over de bevindingen en citeerden de onderzoekers over nog immer raadselachtige verbanden. […]

Integratie naar gelijkwaardige Koninkrijksrelaties

Het Nederlandse bestuur heeft vooralsnog verzuimd om daadwerkelijk gemeenten van de Caribische eilanden te maken en onthield hen hun juiste plaats in het Nederlandse staatsbestel

Door Aart G. Broek en Jan Wijenberg De orkanen Irma en Maria hebben een ravage aangericht op Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. De herbouw vereist enorme investeringen. Wij treden dat met enig optimisme tegemoet. Tegelijk met de herstelwerkzaamheden kunnen de uitgeleefde koninkrijksrelaties namelijk op de schop genomen worden. Dit zal de fysieke wederopbouw alleen maar ten […]

Curaçao, de revolte van 30 mei ’69 en eilandelijke zondebokken

Alle kritiek van de commissie was gericht op de laag direct onder de hoogste echelons, de Nederlandse Staat bleef buiten schot

Op 30 mei 1969 vonden er ernstige onlusten plaats op Curaçao. Hierbij kwamen twee mensen om het leven en ging het centrum van Willemstad grotendeels in vlammen op. Enkele maanden later werd een commissie onder voorzitterschap van R. A. Römer ingesteld, die als taak meekreeg ‘een diepgaand onderzoek’ te verrichten naar de gewelddadige ongeregeldheden. Kritiek […]