Auteur, deskundige conflict- agressie- en geweldsbeheersing

dr. Aart G. Broek is deskundige conflict- agressie- en geweldsbeheersing; auteur van onder meer De terreur van schaamte (2015) en Dwarsliggers; Tegenspraak onder schaamteloos leiderschap (2013).

Publicaties

  • De terreur van schaamte

    Wat heeft het militaire optreden van de VS in Irak van doen met het buitensporig geweld van Antilliaanse en Marokkaanse jongeren?

    April 2015


Staatsgevaarlijk in koloniaal Curaçao

Het beeld van het koloniale verleden van Nederland kantelt. Hoog tijd om in te zoomen op de Curaçaoënaar Medardo de Marchena.

Op 1 juli 1863 werd voor de Antilliaanse eilanden de slavernij afgeschaft, waarmee de Afro-Antilliaanse emancipatie een motiverende impuls kon worden gegeven. Ruim vijfenzestig jaar nadien constateerde Medardo de Marchena dat er van die emancipatie absoluut niets terecht was gekomen. In 1929 publiceerde Medardo de Marchena het Papiamentstalig schotschrift Ignorancia ó Educando un pueblo[Onwetendheid of […]

Schaamteloze moed om zich te verontschuldigen

In een Westers land als het onze wordt van een bestuurder als Eric Wiebes niet verwacht, laat staan geëist, dat hij publiekelijk kenbaar maakt zich te realiseren wat hij anderen heeft aangedaan

In Westerse landen zullen falende bestuurders niet publiekelijk het hoofd buigen, de ogen neerslaan en hun schuldgevoelens tonen, zoals dit in Japan wel regelmatig gebeurt. Behalve vernederend en zodoende schaamtevol is een dergelijk optreden vooral bedoeld om aan te geven hoezeer de bestuurder is begaan met het lot van de (mogelijke) slachtoffers die hij maakte. […]

Schaf het koloniale Statuut af

Vijfenzestig jaar geleden, in december 1954, werd het Statuut getekend. Dit wetsdocument regelt de verhoudingen tussen Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland. Hoog tijd om het koloniale Statuut af te schaffen.

Nederland wist Suriname in 1975 tot onafhankelijkheid te bewegen. De Antilliaanse eilanden bedankten keer op keer voor die opgelegde vrijheid. Zij hebben daartoe het volste recht en kunnen niet tegen hun wil uit het Koninkrijk worden gezet. Vanaf 1990 veranderde het Nederlandse beleid. De eilanden zouden binnen het Koninkrijk blijven en zouden zich aan de […]

Nepnieuws, zondebokken en andere bliksemafleiders

Wanneer je geschoren wordt, moet je stilzitten, zo wil een spreekwoord. Het opdoen van vernederende ervaringen is dikwijls juist gediend met bewegen.

Missers, wantoestanden, bedrog en ander falen in publieke en private organisaties worden meestal zo lang mogelijk geheimgehouden. Onder druk van (dreigende) openbaring en vernedering gaan individuen, groepen, organisaties, zelfs een samenleving in haar geheel tot actie over. Vernederende afwijzing en de angst ervoor noemen we ‘schaamte’. Welke opties staan ter beschikking? Media Het beschamen – […]

De brandstof voor publieke agressie

Met agressie zetten we gevoelens van schaamte op afstand. Geweld wil schaamte lozen

De afgelopen jaarwisseling kende vele geweldsincidenten en andere uitingen van agressie. Een overrompelend aantal vernielingen zorgen voor een kostenpost van minstens vijftien miljoen euro. Bestuurlijke angst voor rellen zou handhaving van brandveiligheid in Den Haag hebben beïnvloed. Hulpverleners en ordehandhavers moesten het ontgelden. Juist dat brengt een golf van verontwaardiging met zich mee én de […]

Voorkom klokkenluiden, word dwarsligger

Leer mensen kritiek leveren en ontvangen vóór er klokken geluid moeten worden

In Utrecht opende ruim twee jaar geleden het Huis voor Klokkenluiders. Daar kunnen mensen terecht die een wantoestand op werk in de openbaarheid willen brengen en hiertoe advies en steun behoeven. Vele getraumatiseerde klokkenluiders en jarenlange Haagse lobby waren nodig om deze pleister op de wonde te kunnen plakken. Het is vooralsnog geen succes; integendeel, […]

Maryse Condé geeft zwarte identiteit een menselijk gezicht

Het gelauwerde werk van Maryse Condé is een indringende kritiek op voormalige en hedendaagse zwarte-identiteitsbewegingen. Condé overstijgt moeiteloos etnische scheidslijnen

Dit jaar werd de Nobelprijs voor Literatuur niet uitgereikt. Als alternatief werd een respectabele prijs in het leven geroepen: the New Academy Prize for Literature (Alternatieve Nobelprijs voor Literatuur). Deze prijs werd toegekend aan de Afro-Caribische Maryse Condé, geboren op Guadeloupe in 1937. Condé is een weldaad voor de Cariben én de rest van de […]

Deradicalisering jihadgangers: denkbaar, maar onuitvoerbaar

Bij gebrek aan respect lonkt de weg van geweld: if you can’t join them, beat them!

We weten waardoor jihadgangers hun heil bij geweld zoeken. Gegeven die kennis hoeven we ons niet af te vragen of bestaande deradicaliseringsprogramma’s zinvol zijn. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vroeg het zich wél af, zo meldt het weekblad Elsevier (4 oktober). NCTV weet nu ook dat een effectief ‘medicijn’ nog niet bestaat en […]

Intieme relaties op de politieke werkvloer

Verontrustend zijn niet de wellustige verlangens van Alexander, Han of Jack, maar de krachteloze inspanningen van ieder van ons om er ongekunsteld mee om te gaan

In zijn editie van week 36 van dit jaar onthulde het blad Privé op basis van een gesprek met Anne Lok, dat deze ‘brunette uit Meppel’ niet alleen vier jaar lang de ‘minnares’ was van ‘de charismatische D66-leider’ Alexander Pechtold, maar ook van hem in verwachting raakte (‘Alexander en ik vreeën onveilig’) en hij er […]

Zoek naar de persoon die potentiële terrorist bij de les houdt

Schaamtevolle vernederingen maken de jihad een welkom eindstation

In opdracht van de Politieacademie deed het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) onderzoek naar verdachten van (islamitisch) terrorisme. De onderzoekers – Fabienne Thijs, Elanie Rodermond en Frank Weerman – wisten zowel antwoorden te geven als vragen op te roepen. Media rapporteerden over de bevindingen en citeerden de onderzoekers over nog immer raadselachtige verbanden. […]

Meer zien