Hoogleraar aan UvA

Universiteitshoogleraar van de UvA, groepsleider op het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) te Amsterdam en hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit Twente.

Zo kun je ook helpen

Ontwikkelingssamenwerking moet radicaal anders: Geef al het geld uit aan studiebeurzen voor mensen in arme landen ...

In deze column stel ik een radicale wijziging voor van de besteding van ontwikkelingsgelden: de hele begroting wordt besteed aan studiebeurzen die ter beschikking worden gesteld aan geselecteerde inwoners van arme landen. Zij komen bij ons studeren. De opleiding kan op elk niveau plaatsvinden, variërend van VMBO, MBO, HBO tot universiteit. Geen euro meer over de balk gegooid.

WikiLeaks ondermijnt democratie

Voor menigeen is Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, een held. Ik beschouw de manier waarop WikiLeaks aan het opereren is geslagen een bedreiging voor democratie en rechtstaat

Ik citeer uit de beschrijving van het doel van WikiLeaks zoals vermeld op hun site (mijn vertaling): “Wij publiceren materiaal van ethische, politieke en historische betekenis terwijl we de identiteit van onze bronnen geheim houden, ten einde een universele mogelijkheid te bieden voor het onthullen van achtergehouden en gecensureerde onrechtvaardigheden.”

Hogere straf bij geweld tegen hulpverleners is onrechtmatig

De discussie over hogere straffen voor plegers van geweld tegen hulpverleners begint het niveau van een hysterie te naderen

Allemaal voelen we woede in ons opkomen als voor de zoveelste keer de media ons melden dat politieagenten belaagd zijn door tuig van de richel, of als we weer horen dat ambulance-medewerkers tijdens hun werk met de dood bedreigd zijn. Menig gezagsdrager beseft de aanwezigheid van deze gevoelens van afschuw in de samenleving en speelt er handig op in.

IPCC-structuur deugt niet

Politiek en wetenschap moet je scheiden. Wetenschappers moeten niet met elkaar vergaderen, maar moeten elkaar beconcurreren. Dan krijg je betere wetenschap.

Meer dan 15 jaar geleden schreef ik al in een column in de Volkskrant dat de structuur van het Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) niet deugde. Dat vond ik toen en dat vind ik nog steeds.