Geschiedenis en maatschappijdocent. Ik ben van mening dat iedere mening telt, mits onderbouwd en zonder appel op emotie en andere luchtfietserij.

Meer zien