Ex-voorzitter SP-Tweede Kamerfractie

Agnes Kant (1967) nam in juni 2008 het voorzitterschap van de Tweede Kamerfractie van de SP over van Jan Marijnissen. Zij is motor achter acties tegen marktwerking in de gezondheidszorg, no claim en voorkruipzorg. Zij is epidemioloog en promoveerde op studie naar effecten bevolkingsonderzoek. Kant is Tweede Kamerlid sinds 1998.

Toch lastenverzwaring?

Taboe van het CDA op lastenverzwaring is erg selectief. Bezuinigen op huurtoeslag en zorgtoeslag en verhoging AOW-leeftijd komen neer op lastenverzwaring

CDA, PvdA en ChristenUnie spraken af dat werkgroepen met voorstellen moeten komen voor bezuinigingen. Er waren geen taboes. Totdat de verkiezingscampagne voor de gemeenteraden losbrak. CDA en PvdA buitelen inmiddels over elkaar heen om de kiezer te paaien met mooie praatjes en beloften. Als ze strak weer in één hok moeten, kan het niet anders dan dat een deel van deze beloften gebroken gaan worden. Of dat lukt niet en dan breekt het kabinet.

Schrijf onrendabelen niet af

In plaats van het voeren van een valse economische concurrentiestrijd, moeten we juist werken aan een samenleving gebaseerd op solidariteit en gelijkwaardigheid. Een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen, niet alleen diegenen die economisch rendabel zijn

CDA-wethouder Van Hemmen noemt Marcel van Dam een ’Hogepriester der Zieligheid’ (Podium, 26 november). PvdA-Kamerlid Samsom typeert Van Dams film De Onrendabelen als ’een langgerekte aanklacht’ om vervolgens de cijfers en feiten te ontkennen en te bagatelliseren. Zij verkiezen de aanval op de persoon boven de aanval op een groot maatschappelijk probleem: armoede en uitsluiting.