Senior research consultant bij Motivaction Research

drs. Ahmed Ait Moha is senior research consultant bij Motivaction Research. Hij verricht onderzoek en advieswerkzaamheden in opdracht van bedrijven en overheidsinstellingen. Naast maatschappelijke vraagstukken zoals de verkleuring, vergrijzing en verruwing van Nederland houdt hij zich bezig met trajecten op het terrein van corporate communication, positionering en reputatiemanagement.

Moslimdiscriminatie niet alleen signaleren, maar ook aanpakken

We zien weinig inspanningen om discriminatie tegen te gaan. Er wordt gesignaleerd en gemonitord, maar gezien de confronterende resultaten mag het daar niet bij blijven

Door: Ahmed Ait Moha, senior onderzoeker Motivaction René Romer, directeur van multicultureel marketingbureau TransCity Nederlandse moslims voelen zich vaker gediscrimineerd dan moslims in de meeste andere Europese landen, bleek onlangs uit een door het Europees Agentschap voor Grondrechten gehouden onderzoek onder ruim 10.000 moslims in vijftien EU-lidstaten. In het licht van deze resultaten, is de […]