Ongevraagd en ongewenst in een uitkering zijn er direct buiten alle andere ook financiële gevolgen. Als inmiddels zelf ervaringsdeskundige wil ik via de BVVU (Belangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden) een stem geven aan diegenen die dit zelf om welke reden dan ook even niet zelf kunnen. Zelfredzaamheid en een handreiking aan diegenen die uit de uitkering kunnen en willen. Toekomstperspectief ipv alleen maar problemen. Kan de armoede onder chronisch zieken en de aow-ers bestreden door een hogere uitkering!