Wereldburger
100 % democratie en vrijheid
Saamhorigheid
Netwerker
Geloofd vanuit zijn hart