vijfentwintig jaren Streetcornerworker gelieerd aan reclassering. Ondersteuning ZMOK zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Vijfentwintigjaren opvangen begeleiding van zeer moeilijk opvoedbare jong-volwassenen (thuis). Laatste jaren Rijksuniversiteit Groningen met detachering. Na ernstige ziekte uit het arbeidsproces. Momenteel veel vrijwilligerswerk voornamelijk voor mensen die in de knel zijn gekomen. In verloop van vele jaren lid van werkgroepen Welzijn, Sociale veiligheid. Vanaf 1971 lid van de Partij van de Arbeid.

Meer zien