Ik ben 18 jaar werkloos, zit sinds 2mei 2013 in de Wajong, door de plannen moet ik voor altijd werken met een bijstandsuitkering, het salaris wordt dan afgetrokken van de uitkering, terwijl ik recht heb op een aanvulling wat meer is dan het bijstandsniveau