Studentvakbond AKKU / Hogeschool Arnhem Nijmegen / Sociaal werk / Culturele Maatschappelijke Vorming / Marxist