Boswachter Natuurmonumenten

André Donker werkt als boswachter voor Natuurmonumenten aan de nieuwe eilandgroep de Markerwadden in het Markermeer. Hij schrijft opinies is betrokken bij landelijke actualiteiten, achterbanraadplegingen en debatten over de natuur in Nederland. 

Dodelijk prikkeldraad

Prikkeldraad is uitermate sterk waardoor het niet snel breekt. Eenmaal vastgelopen in prikkeldraad lopen de dieren diepe wonden op waaraan ze zelfs kunnen bezwijken, zoals de reeën eind vorige maand bij Heerde.

Vroeger zag ons landschap er anders uit: fraaie heggen, hagen, sloten en wallen hielden de dieren op hun plek. Arbeidsintensief in aanleg en onderhoud natuurlijk, vandaar dat de handige uitvinding prikkeldraad met open armen werd ontvangen. Het houdt huis- en veedieren ín een perceel en wilde dieren erbuiten. Helaas werkt dat niet helemaal als beloofd. […]

Nederlanders, stop met jagen op de wilde eend

Al jaren zien we deze 'weidevogel' net als kievit en grutto veel te snel achteruit gaan

Het komt niet als een donderslag uit de hemel. Twintig procent minder wilde eenden, een soort ooit zo talrijk in ons land. Al jaren zien we deze ‘weidevogel’ net als kievit en grutto veel te snel achteruit gaan. Bij het lezen van de berichten van SOVON Vogelonderzoek Nederland kreeg ik een déja vu met nieuws […]

Weidevogels red je niet met vossen schieten

Wij als samenleving hebben het huidige naoorlogse landschap gecreëerd en kunnen daar ook best een nieuwe koers aan gaan geven

Elk voorjaar staat het nieuws weer bol over de discussie rondom een oude traditie: het eerste kievitsei. Opvallend, want rapen is onverantwoord nu het zo slecht gaat met onze weidevogels. Voor kievit en grutto is het zelfs al 5 over 12, want ze brengen niet genoeg jongen groot. De grutto liep in vijftig jaar terug […]

Bescherm de kust

De strijd tussen publieke stranden of die met lintbebouwing en privaat hoog- en laagbouw aan de horizon

Vlak voor Kerst op 18 december jl., nam de ministerraad een besluit dat gemeenten en provincies alle ruimte geeft voor bebouwing op het strand en in de kuststrook. Het besluit heeft al de nodige media-aandacht gekregen, en al heel veel kritische reacties opgeleverd. Op Twitter startte ik een poll met de vraag of u wil struinen in […]

Waarom stikstofuitstoot één van de grootste problemen van deze tijd is

Over hoe Nederland langzaamaan kapot gaat onder de druk van ongebreidelde economische groei

Vanaf de jaren ‘70 zaten we met onze wateren en het daaraan verbonden leven op een dieptepunt. Zeeën en meren raakten leeg, verpest door industrieën die in de naoorlogse wederopbouw grote hoeveelheden prut in het water loosden. Vanuit die periode zag iedereen het belang in van maatregelen om ons water te gaan beschermen.

Wildplukkersseizoen: mensen met blauwe vingers

Over de maatschappelijke verschuivingen in het denken over natuur

Zodra de bramen rijp zijn, is het wildplukkersseizoen weer begonnen. Met emmertjes aan de ene en door blauw sap gekleurde vingers aan de andere hand zijn wildplukkers makkelijk herkenbaar.

Waar kan de Nederlandse vogel nog veilig broeden?

Bloemrijke akkerranden dragen niet bij aan broedsucces vogels

Bloemrijke akkerranden zijn ooit in het leven geroepen om vogels te redden. De aanpak zou niet werken, zo blijkt uit recent onderzoek. De akkerranden leveren weliswaar meer insecten op zodat vogels meer te eten hebben, maar de vogels broeden er niet. De oplossing is te vinden in de biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer dat daadwerkelijk effect heeft.

Biologische landbouw zwaar onderschat in kracht en mogelijkheden

Innovatie in voedselproductie is belangrijk

Veel gehoord uit de monden van voorstanders van gangbare landbouw dat biologische landbouw nooit alle monden kan voeden. Maar is die aanname wel terecht? Trouw publiceerde onlangs nog over een onderzoek van de Universiteit van Californië-Berkeley dat de stelling ontkracht. Eén ding is zeker – van biologisch boeren krijgt de natuur een fikse opknapbeurt.

Met schonere auto’s alleen kom je er niet

Hoeveelheid stikstof moet gereduceerd worden, ook in de landbouw

Stikstof, ammoniak en fijnstof zitten in veel te hoge concentraties in de lucht, veroorzaakt door industrie, verkeer en de landbouw. Maar wanneer gaat die laatste sector daar eens wat aan doen?

Het zwijn heeft de ‘zwartepiet’ gekregen

Het is een onbegrijpelijke beslissing van de provincie Drenthe om wilde zwijnen te blijven afschieten

In het maatschappelijk debat heeft het klakkeloos schieten van wilde dieren geen draagvlak. Dat werd onlangs nog overduidelijk, toen de Limburgse ‘geredde’ zwijnen eerder dit jaar de kogel kregen. De jager daar gaf uitvoering aan het zogeheten ‘nulstandbeleid’. Zwijnen mogen volgens dat beleid niet in de provincie voorkomen, dus worden ze allemaal afgeschoten. Het Nederlandse publiek reageerde, net als de provinciale bestuurders, als door een wesp gestoken op de TV-beelden. Een dergelijke vertaling van beleid was niet goed te keuren, aldus de gedeputeerde. De jachtopziener leverde zelfs zijn aanstelling in. De zwijnen werden verwerkt tot diervoeder.

Meer zien