Global Political Analyst

Andy Langenkamp werkt als Global Political Analyst voor ECR Research (www.ecrresearch.com) en Interest & Currency Consultants (www.icc-consultants.nl). Hij volgt de internationale politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op rente- en valutakoersen. Zijn bevindingen worden intern gebruikt voor visievorming en Andy schrijft wekelijks de Global Political Analysis voor klanten. Daarnaast schrijft hij een blog voor de Huffington Post (http://www.huffingtonpost.com/andy-langenkamp) en publiceert hij met enige regelmaat in nationale en internationale media, zoals de Financial Times, the Guardian, RealClearPolitics, EUObserver, European Voice, de Volkskrant, Trouw, de GPD-bladen en het Financieele Dagblad.

Financiƫle markten de baas in de VS?

Met een verkiezingsjaar op komt is financiĆ«le stabiliteit wel cruciaal 

Bill Clinton kreeg al lang geleden oog voor de verhouding tussen markten en politiek. Tegen journalist Bob Woodward reageerde hij tijdens zijn eerste termijn met: “You mean to tell me the success of [my economic] program and my reelection hinges on the Federal Reserve and a bunch of f*****g bond traders?”

De ‘Bittersweet Symphony’ van de wereldmarkt

'Zonder marktgesel lijken maar weinig politici bereid tot hervormen, vooral omdat maatregelen die markten willen zien, meestal weinig populair zijn bij kiezers'

Nadat de storm die uitbrak met de kredietcrisis in 2008 was gaan liggen – mede door noodhulp van overheden om het financiële systeem overeind te houden – was het tijd voor structurele hervormingen om economieën minder kwetsbaar te maken en groei duurzaam aan te zwengelen. Het werd duidelijk dat de wereldeconomie alleen behoed kan worden voor een volgende Grote Recessie of zelfs Grote Depressie als structurele hervormingen doorgang vinden. Politici hebben dan ook de mond vol van grootse maatregelen die ze willen nemen. Is vijf jaar na het uitbreken van de kredietcrisis met verve de hervormingsweg ingeslagen? Of zijn de woorden van The Verve’s Bitter Sweet Symphony van toepassing?

Duiken Republikeinen en Democraten eensgezind de afgrond in?

'Kan de Amerikaanse politiek door onkunde, woede, misverstanden en onbegrip de economie in de afgrond storten?'

De markten hebben een nieuw zorgenkindje gevonden. Nu Japan weer groeit en de eurozone in rustiger vaarwater verkeert, is de aandacht verplaatst naar de al een week durende ‘government shutdown’ en het snel naderende schuldenplafond in de VS.

Welke rol gaat Duitsland de komende jaren in Europa spelen?

De markten willen dat Duitsland zich gedraagt als leider van Europa in plaats van als rolmodel

De eurozone vormt nog altijd het grootste gevaar voor de wereldeconomie. Met name de uit de hand lopende overheidsfinanciën en de zwakke bankensectoren baren zorgen.

Bedreigen ‘wacko birds’ de Amerikaanse economie?

Bloedig conflict over schuldenplafond gecompliceerd door jonge politici met extreme standpunten

Europa zit nog midden in de eurocrisis, opkomende landen krijgen de afgelopen dagen klappen van de markten en de olieprijs loopt op door spanningen in het Midden-Oosten. Moeten de VS wederom de aanjager van de wereldeconomie zijn?

Donderwolken luiden nieuwe storm Eurozone in

'Het is bijna zoals vroeger; Duitsland wordt te groot voor het continent'

Europa zit nog altijd in de lappenmand. De werkeloosheid staat op een recordniveau, de muntunie zit weer in een recessie – de langste sinds de Tweede Wereldoorlog – en initiatieven om de economische cohesie te versterken lopen grote averij op. De eurocrisis laait nog dit jaar weer op. Door de politieke en economische crisis zijn Europese tegenstellingen sterk toegenomen en tegelijkertijd is sprake van een convergerende trend. Deze laatste is niet positief: ook de noordelijke landen blijven niet langer gespaard voor de crisis. Zelfs Duitsland voelt nu de pijn.

Laat Europa een voorbeeld nemen aan de Vrede van Utrecht

De Eurozone moet een deal sluiten die alle partijen zonder gezichtsverlies aan hun achterban kunnen verkopen

Het IMF heeft de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie onlangs naar beneden bijgesteld, waarbij het de wereld in drie kampen verdeelt: de nog snel groeiende opkomende economieën, de geleidelijk herstellende VS en de daarachter spartelende eurozone.

Stort BRICS-bank internationale systeem in afgrond?

De bestaande structuren zijn ontoereikend voor het in goede banen leiden van de internationale betrekkingen en handel

Afgelopen week besloten de BRICS – Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika – tot de oprichting van een eigen bank als tegenhanger van de Wereldbank. Dit initiatief staat niet op zichzelf: het zelfbewustzijn van de opkomende economieën wordt steeds groter, de onvrede is sterk toegenomen over het door het Westen opgezette internationale institutionele systeem en de twee grondleggers van dit systeem – de VS en Europa – verzwakken.

Kan Europa voldoen aan de eisen van Vitruvius?

De wederopbouw van Europa wordt gefrustreerd door de onmogelijke opdracht om democratie en kapitalisme in evenwicht te houden

In het ideale geval bouwen politici, bedrijfsleven en samenleving aan een Europa dat voldoet aan de kwaliteitseisen die Vitruvius stelde aan gebouwen in zijn legendarische architectuurverhandelingen: firmitas (stevigheid), utilitas (het nut, gebruikswaarde) en venustus (bevalligheid/bekoorlijkheid).

Van de ene naar de andere Amerikaanse fiscale afgrond

Een val die ook Europa zal meeslepen

Terwijl in Europa de eurocrisis voortsukkelt en de Chinese groei hapert, zijn de Amerikanen verwikkeld in politiek spektakel en fiscaal Russisch roulette. De strijd tussen Obama en Romney is nagelbijtend spannend en de economie stormt af op de fiscale afgrond op 1 januari. Een tweede fiscaal ravijn is onvermijdelijk.

Meer zien