Europarlementariër PvdD

Anja Hazekamp (1968) is lid van het Europees Parlement voor de Partij voor de Dieren. Voorheen was zij Tweede Kamerlid en Statenlid in de provincie Groningen, beide voor de Partij voor de Dieren. Als bioloog deed Hazekamp onderzoek naar het welzijn van genetisch gemanipuleerde dieren bij de afdeling Dierproefvraagstukken van de Universiteit Utrecht. Daarna was ze achtereenvolgens als beleidsmedewerker werkzaam bij de Dierenbescherming, de Zeehondencrèche en stichting AAP.

5 jaar extra voor gifbeker Monsanto is tekenend voor Lobbycircus Brussel

De Europese Unie heeft groen licht gegeven aan een gif dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kankerverwekkend is voor dieren en waarschijnlijk ook voor mensen

Door: Anja Hazekamp en Esther Ouwehand Een krappe meerderheid van de 28 EU-landen besloot afgelopen maandag om glyfosaat – een van de meest omstreden landbouwgiffen ter wereld – niet te verbieden, maar nog vijf jaar toe te staan. De Europese Unie geeft hiermee ongeclausuleerd groen licht aan een gif dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kankerverwekkend is […]

Brussel heeft lak aan burgerinitiatief

Over de weigerende en ondemocratische houding van de Europese Commissie 

Al 51 keer probeerden mensen met een burgerinitiatief Europees beleid te beïnvloeden. Nul keer deed de Europese Commissie er iets mee.

Machtsmisbruik bij TTIP-stemming

Democratie nu al onder druk door TTIP

Zelfs nu het omstreden handelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) nog niet van kracht is, heeft het Europa al minder democratisch gemaakt. Het Europees Parlement stemde woensdag over de TTIP-onderhandelingen die de Europese Commissie momenteel voert met de VS. Parlementsvoorzitter Martin Schulz misbruikte daarbij zijn bevoegdheden om de TTIP-stemming in de door hem gewenste richting te sturen.

Geen censuur op natuur!

Laat het grijze geluid van de industrielobbyisten in Brussel niet domineren

Een fabriek bouwen in een duinenpark of een snelweg leggen door een bos: dat mag niet zomaar. Europese wetgeving verplicht Nederland en andere EU-landen op dit moment nog om beschermde natuurgebieden aan te wijzen en te beschermen.

Herkomstlabel voor verwerkt vlees goed voor dier en consument

We moeten weten waar het vlees voor dat in een blik geperst blok boterhammenworst vandaan komt

Diepvrieskebab, het vlees in een lasagne of het in een blik geperst roze blok boterhammenworst: weet jíj waar het vandaan komt? In welk land het varken, kalf of kuikentje werd geboren, vetgemest en hoeveel uren of dagen het in een veewagen doorbracht voor het bij het slachthuis aanbelandde? Het antwoord is ‘nee’; dat kún je niet weten. Informatie over de herkomst van vlees in dergelijke producten hoeft namelijk niet op het etiket van verwerkte vleesproducten te staan.

Cañete: seksistische oliebaron met verstrengelde belangen

Een Eurocommissaris voor 'energie en klimaatverandering' die mede-eigenaar is van oliebedrijven. Het kan verkeren in Europa.

Terwijl Nederland enthousiast reageert op onze nieuwe ‘supercommissaris’ Timmermans, lijken de groene EU-ambities in minder goede handen te komen.

Niet genoeg voor ieders hebzucht

Dieren worden nog te vaak slechts als object beschouwd dat altijd ondergeschikt is aan de belangen van de mens en voor al die belangen gebruikt mag worden

Het leven op aarde manifesteert zich in tal van vormen. Het aantal diersoorten bedraagt al meer dan een miljoen. Iedere levensvorm tracht zichzelf optimaal in stand te houden, ook als dat ten koste gaat van andere levensvormen. Alle levensvormen maken deel uit van het wereldwijde ecosysteem dat zich van oorsprong in een natuurlijk, dynamisch evenwicht bevindt. Het leven op aarde is daardoor geen vredig paradijs, maar een permanente strijd die bij alle betrokkenen leed veroorzaakt, tot aan de dood toe.

Bleker jaagt op alles wat eigenlijk niet kan

Natuurbeschermers en groene politieke partijen moeten scherp zijn op de plannen van staatssecretaris Bleker, die onder één hoedje speelt met de jagers. Kiezen ze voor het groen van de natuur, of voor jagersgroen?

Vanaf 2006 was er vrijwel wekelijks overleg tussen vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en Kamerleden van het CDA. In het bijzonder Annie Schreijer-Pierik. Bekend om haar affiniteit met de jacht en haar provocerende uitspraken over bedreigde diersoorten zoals “een haas hoort in de pan, geschoten door mijn Jan”. Samen met Janneke Snijder Hazelhoff (voorzitter van de Faunabeheereenheid Groningen) volgde blind de KNJV-aanbevelingen.