"Neen, had ik de macht, ik goot de zoete melk der eendracht in de hel, ontredderde de vrede op aarde, en roeide op deze wereld alle eensgezindheid uit." - Malcolm in Shakespeare's Macbeth

Meer zien