Publiciste

Anne-Ruth Wertheim werd in 1934 geboren in Jakarta in Indonesia, dat toen nog een kolonie was van Nederland.Terug in Nederland bezocht zij het Amsterdams Montessori Lyceum en studeerde biologie aan de universiteit van Amsterdam. In de VS werkte zij in een Parent Cooperative Nursery School programma. De nieuwe opvoedingsmethoden die men daar ontwikkelde inspireerden haar om na terugkomst in Wageningen in 1965, samen met andere ouders, de eerste Peuterspeelzaal op te richten voor kinderen van 18 maanden tot vier jaar. De kinderen konden zich daar samen vrij ontwikkelen in hun spel terwijl de ouders de gelegenheid kregen in deeltijd betaalde arbeid te verrichten of zich op andere wijzen te emanciperen.

Van 1967 tot 1984 was Wertheim lerares biologie aan het Wagenings Lyceum. Samen met andere docenten zocht ze daar naar alternatieven voor het starre, frontale onderwijs waarin leerlingen vooral leerden met elkaar te concurreren en afleerden met elkaar samen te werken en de wereld te onderzoeken. Zij ontwikkelden een vorm van projectonderwijs die ook bruikbaar bleek in andere schooltypen en verspreidden die in het land. Zie de website www.mep.schilpdel.nl. In 'open projectonderwijs' leren leerlingen zelfstandig onderzoek te doen in door henzelf gevormde groepjes, naar door henzelf gekozen onderwerpen, binnen en buiten de school, en tegelijkertijd samen te werken op een gelijkwaardige manier.

Sinds 1984 zette zij haar ontwikkelingswerk in de educatie voort, zowel aan jongeren als aan volwassenen, waarbij 'het verstandelijke' en 'het emotionele' met elkaar verbonden werden in methoden die gericht waren op mondiale- en vredesvraagstukken en met name op het analyseren en bestrijden van racisme.

Haar onderzoek naar het wezen van het racisme begon met de lessen van haar vader, die socioloog was van Zuid Oost Azië, Wim F. Wertheim (1907-1998).

Clusterbommen, ooit tegen Vietnamese mensen en nog steeds in gebruik

Zulke bommen kunnen weinig uitrichten tegen militaire objecten als gebouwen en voertuigen en zijn in de eerste plaats bedoeld voor menselijke lichamen, om het even of die van strijders zijn of van burgers

Het was 4 maart 1971 en onze trein stopte op Paris Gare du Nord. Mijn echtgenoot van destijds, Ab van Kammen en ik zouden een paar dagen doorbrengen in Parijs. We hadden onze koffers gepakt, onze drie dochters ondergebracht bij vriendjes en vriendinnetjes, en de trein genomen. Het zou niet zomaar een plezierreisje worden, want […]

Racisme ontrafeld

Hoe het in elkaar steekt en hoe het van gedaante verandert

Nadat de afgelopen decennia het racisme in onze streken zich vooral manifesteerde in de gedaante van islamofobie, worden tegenwoordig weer alle beschimmelde mythes over IQ-verschillen tussen zwarte en witte mensen van stal gehaald. Niet dat daarmee de griezelverhalen over de moslims zijn verdwenen of welk ander vooroordeel over welke minderheidsgroep dan ook. Nog altijd spitsen […]

Laten we de scheidslijnen doorbreken

Sommige mensen vinden dat halfjoods niet bestaat. Je bent joods of je bent het niet; je moet kiezen waar je bij hoort

Het geweld in de Kristallnacht kwam niet uit de lucht vallen, maar brak uit nadat jarenlang de geesten rijp waren gemaakt. Het moment was aangebroken waarop in de hoofden van genoeg mensen het waanidee had postgevat dat de Joden de oorzaak waren van alle maatschappelijke ellende.

De economie van racisme

Heiligverklaring van de wedijver en taboe op de afgunst

De gevaren van het competitieracisme worden schromelijk onderschat. En het framen van competitieracisme als culturele bezorgdheid – als ‘islamofobie’ – maakt deel uit van de politieke agenda van degenen die uit zijn op het achteruitzetten van een bevolkingsgroep in de hoop dat zij vertrekken.

Dat schrijft Anne Ruth Wertheim.