Voorzitter CNV Zorg & Welzijn en CNV Internationaal


COVID-19 en vrouwen, geen lekker stel

Niet alleen zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de frontlinie, maar dragen ook het leeuwendeel als het gaat om zorgtaken. Helaas zijn zij ook oververtegenwoordigd als het gaat om de toename van huiselijk geweld

Op veel plekken werken werknemers in de zorg zich een slag in de rondte om cliënten zo goed mogelijk te behandelen. Zij lopen een verhoogd risico geïnfecteerd te raken door het COVID-19 virus. In het onderwijs werken docenten in een nieuwe realiteit, die veel van hen vraagt. Digitaal onderwijs geven en toch de voortgang van […]