Voorzitter CNV Zorg & Welzijn en CNV Internationaal


Wéér te weinig bescherming cruciaal zorgpersoneel

De coalitiepartijen stemden tegen een motie om het werken met beter beschermende maskers op te nemen in de RIVM-richtlijnen.

Zorgverleners in Nederland hebben zelden zoveel aandacht gehad als het afgelopen jaar. Het gaat over applaus en agressie, over ziekteverzuim, wel of geen bonus of loonsverhoging. Over wel of niet vaccineren, over werkdruk en een dreigende ‘code zwart’. En het gíng over werken zonder voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Over dat laatste moet het opnieuw gaan. Het […]

Van klappen voor de zorg naar lappen voor de zorg

Zorgverleners zijn goed in het zorgen voor een ander. Het is tijd dat wij beter gaan zorgen voor hen.

Als samenleving kijken we met angst en beven naar de ontwikkelingen in de zorg. We horen hoe het aantal Covid-patiënten toeneemt, hoe steeds meer locaties voor spoedeisende hulp worden gesloten, hoeveel reguliere zorg wordt uitgesteld. We leunen met z’n allen harder op onze zorgverleners dan ooit. Maar goed voor hen zorgen? Ho maar. In maart […]

Oplossingen voor de kwakkelende Jeugdzorg

Hoe komen we nu eindelijk tot een solide jeugdzorg? Wij zeggen dat jeugdzorgwerkers de sleutel tot succes zijn.

Afgelopen week luidde Jeugdzorg Nederland opnieuw de noodklok. Een aantal grote jeugdzorgorganisaties staat op omvallen. Tegelijkertijd maken nieuwe kleine organisaties meer winst dan verwacht. Het is het zoveelste teken aan de wand dat de zorg voor kwetsbare jongeren in Nederland slecht geregeld is. CNV Zorg & Welzijn is de afgelopen jaren regelmatig betrokken geweest bij […]

COVID-19 en vrouwen, geen lekker stel

Niet alleen zijn vrouwen oververtegenwoordigd in de frontlinie, maar dragen ook het leeuwendeel als het gaat om zorgtaken. Helaas zijn zij ook oververtegenwoordigd als het gaat om de toename van huiselijk geweld

Op veel plekken werken werknemers in de zorg zich een slag in de rondte om cliënten zo goed mogelijk te behandelen. Zij lopen een verhoogd risico geïnfecteerd te raken door het COVID-19 virus. In het onderwijs werken docenten in een nieuwe realiteit, die veel van hen vraagt. Digitaal onderwijs geven en toch de voortgang van […]