journalist

Annemiek Onstenk (1956) is journalist en tekstschrijver. In 2014 publiceerde ze eenmalig magazine Qracht 500 over armoede in Nederland, onderdeel van multimediaal project Qracht 500 met een website, Qrachtmeetings en andere qrachtiviteiten. Annemiek Onstenk schrijft over psychiatrie, (pleeg)zorg, detentie, arbeidsparticipatie en prostitutie. Ze is opgeleid als socioloog en werkte tussen 1985 en 1999 in politiek en bestuur, bij het Europese parlement, als gemeenteraadslid in Amsterdam en Statenlid in de provincie Noord-Holland.

Wissel van samenwerkingspartners om doelen te bereiken

Vrijheid, gelijkheid en (internationale) solidariteit zijn geen statische begrippen, die te allen tijde en uitsluitend in mallen van een verlicht wereldbeeld zijn te gieten

In De Groene Amsterdammer van 5 februari 2015 spreken enkele auteurs de verwachting uit dat links in Europa weer zal herleven. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van de Griekse tegenbeweging Syriza en de opkomst van het Spaanse Podemos.

Pak de mensenhandelaren aan, niet de prostituees

Een positie innemen in het debat over prostitutie en vrouwenhandel is tegenwoordig waden door smurrie

Stel vrouwen in de prostitutie in staat voor zichzelf op te komen, veilig te werken en zich los te maken van criminele netwerken en figuren. Benader hen niet louter als weerloze slachtoffers. Zorg voor effectieve bestrijding van dwangprostitutie en mensenhandel in plaats van steeds nieuwe wetten te maken.

Behandel armen met schulden niet als daders

Mensen in armoede zijn niet per se arme mensen. 

Armoede kan iedereen overkomen. In het voor NS-Publieksprijs genomineerde boek Kieft vertelt oud-profvoetballer Wim Kieft onder andere over z’n verslaving en schuldsanering. Van de 150 arme mensen die ik voor magazine Qracht 500, interviewde, heeft ongeveer de helft schulden (gehad).