Politicoloog

Anouk Vos (1984) is afgestudeerd in Internationale Betrekkingen en werkzaam bij een Nederlandse NGO. Zij is actief in de Jong WBS Denktank, onderdeel van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

Land van (cyber)vrede en veiligheid

Nederland kan vrede bewerkstellingen door boots on the ground maar ook door bits in the cloud

Nederland richt zich in het buitenlandbeleid op het adresseren van problemen die aan conflicten voorafgaan. De regering zet daarom in op een brede aanpak van internationale vrede en veiligheid. Echter, wanneer conflicten in het cyberdomein spelen is er enkel aandacht voor veiligheid. Waar blijft de aanpak voor cybervrede?

PvdA, stop met het vieren van middelmatigheid!

Ambitie tonen en voortouw durven nemen is niet elitair, net zo min als de middenklasse middelmatig is

Binnen de huidige strijd om het PvdA-fractievoorzitterschap lijkt een “race to the bottom” te zijn ontstaan om eenvoud en middelmatigheid uit te stralen. Echter, om vandaag de dag een sociaal-democratische agenda te realiseren is het noodzakelijk om te excelleren.

Durf de toekomst te herstellen

Islamiseringsgolven of immigratiewetgeving waren niet op de agenda van de Noorse jongeren te vinden

De krankzinnige wens van de Noorse schutter is om de geschiedenis in te gaan als iemand die de politieke koers van zijn land veilig wilde stellen. De enige manier om die wens niet in vervulling te laten gaan is om de omgekomen jongeren niet te laten verworden tot een terroristische statistiek. De Noorse jongeren hebben de moed gehad het te hebben over politieke thema’s die zij zelf belangrijk vinden: multiculturele tolerantie, internationale verantwoordelijkheid en een sociale samenleving. Met andere woorden: zeshonderd mensen die het niet wilden hebben over de islamisering. Waarom hebben wij het er dan wel over?