Schrijver

Ik ben lezer en schrijver, dichter en scatoloog, miskend profeet en designer van nutteloze gedachten.

Het probleem met ironisch seksisme

Als je constant 'doet alsof' je een seksist bent, is de kans groot dat je er misschien echt wel een bent

Goede comedy is fantastisch en in principe grenzeloos. Grenzen aftasten is zelfs een essentieel kenmerk van humor. Humor kan helpen om greep te krijgen op donkere kanten van de menselijke geest, of om perspectief te bieden op complexe zaken. Hoe complexer en gevoeliger een onderwerp, hoe moeilijk het echter is om er écht grappig over te zijn. Daar wringt het schoentje.