Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Publicaties

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


De slager die eigen vlees keurt moet in onderwijs direct afgeschaft worden

Minister vindt klankbordfunctie boven toezicht houden stellen geen probleem

Bij de onderwijsinspectie gemelde signalen over misstanden in het onderwijs worden vaak in het geheel niet of veel te laat door de overheid opgepakt, door een volstrekt misplaatst vertrouwen in de topleiding van onderwijsinstellingen. De VMBO diploma affaire is echter niet de enige zaak die dat glashelder aantoont. Ook recent gepubliceerd onderzoek onder vertrouwenspersonen integriteitskwesties […]

Stop met melden misstanden zolang regelgeving niet verandert

Doofpotten tasten vertrouwen burgers in democratische rechtsstaat aan

Recent is het burgerinitiatief Geen Doofpot opgericht om klokkenluiders die de klok hebben geluid over doofpotten media aandacht en hulp te bieden. Bekende BN’ers zoals Bram Bakker, Catherine Keyl en Jörgen Raymann hebben publiekelijk hun steun aan dit initiatief gegeven. Procedures helpen niet tegen doofpotten Helaas leert de praktijk tot nu toe dat doofpotten, misstanden […]

Laat systeem van bancair toezicht ook gelden voor ziekenhuizen

Al deze vooraf te voorspellen nadelige gevolgen van het zo geprezen marktmechanisme heeft de overheid bewust op de koop toe genomen

Recente faillissementen van ziekenhuizen hebben voor patiënten en medewerkers onnodig veel ellende gebracht. Ellende die de regering en politiek zich eerder hadden kunnen realiseren. Zo ingewikkeld is de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van faillissementen in Nederland niet. Elk bedrijf kan door twee opeisbare schulden, hoe klein ook, failliet verklaard worden als de geldkraan […]

Klokkenluiders verdienen meer steun binnen organisaties

Weinig transparantie en het niet veilig kunnen ventileren van tegenspraak wijst op ernstige fouten in de organisatiestructuur

“Op dit moment is het verstandiger een eventuele misstand niet te melden. De gevolgen voor de melder zijn simpelweg niet te overzien”. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport van de commissie Giebels over de cultuur bij defensie. Een conclusie die volledig aansluit bij eerdere en andere onderzoeken bij publieke en semipublieke organisaties. En […]

Stop de afbrokkelende sociale cohesie in de samenleving

Het is de hoogste tijd dat knappe koppen een visie met een lange houdbaarheid gaan bedenken

Actievoerende medewerkers van politie, zorg, onderwijs en andere publieke organisaties uiten niet voor niets hun onvrede over tal van zaken, die in de kern om een goede economische oplossing vragen. Zelf je helemaal uit de naad moeten werken om de samenleving draaiende te houden op essentiële onderdelen van publieke dienstverlening. En telkens van je regering […]

Afschaffing dividendbelasting is splijtzwam samenleving

Landelijk uitgeroepen protestdag is signaal aan VVD en CDA ten halve te keren

VVD en CDA vergeten dat de kern van economisch denken het maken van rationele keuzes is die een meerderheid moet kunnen begrijpen. Aan dat criterium voldoet het vasthouden aan het afschaffen van de dividendbelasting niet! Splijtzwam De discussie over het afschaffen van de dividendbelasting is een splijtzwam geworden in de Nederlandse samenleving. Met als nieuwste […]

Rechter geeft klokkenluiders bij ontslag inzagerecht in vertrouwelijke onderzoeken

Snel een ogenschijnlijk onafhankelijk en vertrouwelijk onderzoek laten uitvoeren om misstanden onder de pet te kunnen houden zal met deze uitspraak moeilijker worden

Recent heeft de rechtbank Midden Nederland een belangrijke uitspraak gedaan over een inzagerecht van klokkenluiders in vertrouwelijke onderzoeken die een werkgever instelt naar door hen gemelde misstanden. Volgens de rechter weegt het belang van door de werkgever toegezegde vertrouwelijkheid aan geïnterviewde personen( waaronder collega’s) minder zwaar dan het belang van klokkenluiders in een ontslagzaak om […]

Met twee maten meten typisch voor het ontslagrecht in het onderwijs

Zaak Postema staat niet op zichzelf; bestuurders in onderwijs ontspringen vaak de dans

Bij iedere onderwijsinstelling heeft de bestuurder als werknemer te maken met de raad van toezicht als formele werkgever. Terwijl de bestuurder weer de formele werkgever is van het overige personeel van een onderwijsinstelling. Het ontslagrecht is voor bestuurders en het andere personeel wel hetzelfde geregeld via het Burgerlijk Wetboek. Alleen de toepassing ervan kan aanzienlijk […]

Falend toezicht inspecties ondermijnt vertrouwen in overheid

Recente schandalen in het onderwijs, de kippensector en andere sectoren tonen aan dat er veel mis is met het toezicht door onder de overheid vallende inspecties

In een economisch welvarend land mogen burgers hoge eisen stellen aan veilige producten, goed onderwijs en goede zorg voor iedereen. Die zekerheid en dat vertrouwen moet de overheid voor hen borgen door goede wet- en regelgeving en een strikte handhaving, controle en toezicht op die specifieke regelgeving. En aan dat laatste ontbreekt het nogal eens. […]

Achterkamertjespolitiek als kruiwagen om incompetente politici benoemd te krijgen

Over de benoeming van Thom de Graaf bij de Raad van State

De benoeming van D66-senator Thom de Graaf tot vicevoorzitter van de Raad van State heeft tot veel commotie geleid. Niet alleen vanwege het vermoeden dat de benoeming al grotendeels geregeld was tijdens de coalitieonderhandelingen van het huidige kabinet. Maar vooral omdat volgens de politieke opvattingen van De Graaf zelf de Koning geen lid meer zou […]

Meer zien