Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Publicaties

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Klokkenluiders verdienen meer steun binnen organisaties

Weinig transparantie en het niet veilig kunnen ventileren van tegenspraak wijst op ernstige fouten in de organisatiestructuur

“Op dit moment is het verstandiger een eventuele misstand niet te melden. De gevolgen voor de melder zijn simpelweg niet te overzien”. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport van de commissie Giebels over de cultuur bij defensie. Een conclusie die volledig aansluit bij eerdere en andere onderzoeken bij publieke en semipublieke organisaties. En […]

Stop de afbrokkelende sociale cohesie in de samenleving

Het is de hoogste tijd dat knappe koppen een visie met een lange houdbaarheid gaan bedenken

Actievoerende medewerkers van politie, zorg, onderwijs en andere publieke organisaties uiten niet voor niets hun onvrede over tal van zaken, die in de kern om een goede economische oplossing vragen. Zelf je helemaal uit de naad moeten werken om de samenleving draaiende te houden op essentiële onderdelen van publieke dienstverlening. En telkens van je regering […]

Afschaffing dividendbelasting is splijtzwam samenleving

Landelijk uitgeroepen protestdag is signaal aan VVD en CDA ten halve te keren

VVD en CDA vergeten dat de kern van economisch denken het maken van rationele keuzes is die een meerderheid moet kunnen begrijpen. Aan dat criterium voldoet het vasthouden aan het afschaffen van de dividendbelasting niet! Splijtzwam De discussie over het afschaffen van de dividendbelasting is een splijtzwam geworden in de Nederlandse samenleving. Met als nieuwste […]

Rechter geeft klokkenluiders bij ontslag inzagerecht in vertrouwelijke onderzoeken

Snel een ogenschijnlijk onafhankelijk en vertrouwelijk onderzoek laten uitvoeren om misstanden onder de pet te kunnen houden zal met deze uitspraak moeilijker worden

Recent heeft de rechtbank Midden Nederland een belangrijke uitspraak gedaan over een inzagerecht van klokkenluiders in vertrouwelijke onderzoeken die een werkgever instelt naar door hen gemelde misstanden. Volgens de rechter weegt het belang van door de werkgever toegezegde vertrouwelijkheid aan geïnterviewde personen( waaronder collega’s) minder zwaar dan het belang van klokkenluiders in een ontslagzaak om […]

Met twee maten meten typisch voor het ontslagrecht in het onderwijs

Zaak Postema staat niet op zichzelf; bestuurders in onderwijs ontspringen vaak de dans

Bij iedere onderwijsinstelling heeft de bestuurder als werknemer te maken met de raad van toezicht als formele werkgever. Terwijl de bestuurder weer de formele werkgever is van het overige personeel van een onderwijsinstelling. Het ontslagrecht is voor bestuurders en het andere personeel wel hetzelfde geregeld via het Burgerlijk Wetboek. Alleen de toepassing ervan kan aanzienlijk […]

Falend toezicht inspecties ondermijnt vertrouwen in overheid

Recente schandalen in het onderwijs, de kippensector en andere sectoren tonen aan dat er veel mis is met het toezicht door onder de overheid vallende inspecties

In een economisch welvarend land mogen burgers hoge eisen stellen aan veilige producten, goed onderwijs en goede zorg voor iedereen. Die zekerheid en dat vertrouwen moet de overheid voor hen borgen door goede wet- en regelgeving en een strikte handhaving, controle en toezicht op die specifieke regelgeving. En aan dat laatste ontbreekt het nogal eens. […]

Achterkamertjespolitiek als kruiwagen om incompetente politici benoemd te krijgen

Over de benoeming van Thom de Graaf bij de Raad van State

De benoeming van D66-senator Thom de Graaf tot vicevoorzitter van de Raad van State heeft tot veel commotie geleid. Niet alleen vanwege het vermoeden dat de benoeming al grotendeels geregeld was tijdens de coalitieonderhandelingen van het huidige kabinet. Maar vooral omdat volgens de politieke opvattingen van De Graaf zelf de Koning geen lid meer zou […]

Opheffing verbod no cure no pay advocatuur vergroot toegang tot het recht

Het als overheid in loondienst nemen van sociale advocaten zou een goede oplossing kunnen zijn om het werken voor die groep advocaten aantrekkelijker te maken en beter te faciliteren

De acties van sociale advocaten om aandacht te vragen voor de grote problemen in hun sector tonen aan dat de toegang tot het recht niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is. En dat is juridisch en economisch uiterst zorgwekkend. Daardoor kunnen steeds minder mensen hun recht halen als dat nodig mocht zijn. Sterke sociale advocatuur noodzakelijk […]

Onbetrouwbare overheid symboliseert erosie democratische rechtsstaat

De afwikkeling van het gasdossier in Groningen toont aan hoe gemakkelijk de overheid in Nederland weg kan komen met het niet nakomen van afspraken en toezeggingen aan haar burgers

Niet alleen in het dossier Groningen, maar ook in andere zaken zoals de aflosboete op hypotheken of het loslaten van het maximaal aantal toegestane vluchten op Schiphol willen burgers duidelijkheid en weten waar ze aan toe zijn. En daarop moeten ze vervolgens kunnen vertrouwen. Juristen noemen dat rechtszekerheid. Een belangrijk beginsel van een democratische rechtsstaat. […]

Shell vindt aandeelhouders belangrijker dan integriteit

Waarom is de Shell-NAM-constructie nooit opgemerkt door scherpe juristen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het Groninger gasdossier?

Het intrekken van de aansprakelijkheidsverklaring van Shell voor de schulden van de NAM toont aan hoe perfect Shell Legal de belangen behartigt van de aandeelhouders van Shell. De NAM kan nu desnoods failliet gaan en de Staat opzadelen met alle ellende van de Groninger gaswinning. Integer handelen en Integriteit is aan dat aandeelhoudersbelang volledig ondergeschikt […]

Meer zien