Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Publicaties

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Niet-integere werkgevers zijn goed beschermd tegen kritische werknemers

Zolang ons arbeidsrecht niet in lijn wordt gebracht met wet- en regelgeving over de bescherming van klokkenluiders kunnen werkgevers rustig doorgaan met machtsmisbruik

Ondanks integriteitscodes en klokkenluiderregelingen delven kritische werknemers bijna altijd het onderspit tegen niet-integere werkgevers. Ook al is er aantoonbaar sprake van misstanden of het aanwezig zijn van een angstcultuur. Dit wordt veroorzaakt door de juridische gezagsverhouding tussen iedere werknemer en zijn werkgever en de regels van het ontslagrecht. Het arbeidsrecht geeft de werkgever wettelijke instrumenten […]

Stofkam door HBO onderwijs levert geld op voor salarisverhoging leraren basisonderwijs

Een andere visie op de inrichting van het huidige HBO kan de weg vrijmaken voor efficiënter en kwalitatief beter HBO onderwijs dat wel goed aansluit op de eisen van de beroepspraktijk

Geld om de honorering van leraren basisonderwijs gelijk te trekken met hun collega’s in het voortgezet onderwijs kan vermoedelijk ook binnen de huidige begroting van het gehele onderwijs gevonden worden. Een kritische blik op de inrichting van het HBO onderwijs kan aardig wat financiële middelen vrijmaken zonder de onderwijskwaliteit aan te tasten die de arbeidsmarkt […]

Geef klokkenluiders een eigen anoniem meldloket

De uitkomsten van het onderzoek patiëntveiligheid van het UMC Utrecht zijn een steun in de rug voor alle klokkenluiders in Nederland

Klokkenluiders kunnen blij zijn met de belangrijke conclusie in het gepubliceerde onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over misstanden bij het UMC Utrecht. Er is een directe relatie aangetoond tussen de aanwezigheid van een angstcultuur en de leiderschapsstijl in een organisatie. Met die wetenschap hebben (toekomstige) klokkenluiders een gedeeld belang met de interne toezichthouders in […]

Asscher vermijdt angstvallig het benoemen van een angstcultuur

Zolang een angst en intimidatiecultuur in een organisatie door de topleiding in stand wordt gehouden zullen ongewenste omgangsvormen en pestgedrag niet te bestrijden zijn

Onderzoek en ervaringen van klokkenluiders tonen aan dat een angstcultuur in organisaties een belangrijke factor, zo niet de belangrijkste factor, is van ongewenst gedrag zoals pesten op het werk. Des te opmerkelijker is het dat minister Asscher in zijn recente brief aan de Tweede Kamer over een integrale aanpak van pesten, daarover nauwelijks rept. Angstcultuur […]

Klokkenluider niet beter af met ‘Huis voor Klokkenluiders’

Voor de samenleving regelt nieuwe wet een efficiëntere aanpak van misstanden. Maar de rechtspositie van een klokkenluider zelf blijft een uitermate zwakke schakel.

De praktijk leert dat klokkenluiders die een misstand melden vaak stuiten op een muur van onbegrip. Vaak veroorzaakt omdat het management de misstand bewust onder het vloerkleed wil houden of omdat de organisatie overheerst wordt door een angst- en intimidatie-cultuur. Welke in stand wordt gehouden om kritische werknemers de mond te kunnen snoeren. Recente voorbeelden […]

Schaf sollicitatieplicht af voor 60-plus

Over de onzinnige plicht voor oudere werklozen om te solliciteren in tijden van krapte op de arbeidsmarkt

Solliciteren voor 60-plus moet vrijwillig zijn en niet verplicht. De mantra Werk Loont is voor werklozen van die leeftijd achterhaald gezien de jongste onderzoeken over automatisering, robotisering en de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De sollicitatieverplichting voor deze groep werklozen kost meer geld aan controle, dan het aan besparingen op uitkeringen oplevert. Nieuw werk verkrijgen is voor die groep een grote uitzondering. En dat zal de komende jaren naar verwachting ook zo blijven.

Bezuinigen op de rechtspraak is economisch niet verstandig

De aangekondigde bezuinigingen zijn primair gebaseerd op economische motieven. Is dat wel een juiste keuze?

Voor economen is rechtspraak een zogenaamd collectief goed. Goederen die individueel niet kunnen worden aangeschaft of geproduceerd. Alleen de overheid kan collectieve goederen voortbrengen. De aangekondigde bezuinigingen op de rechtspraak zijn primair gebaseerd op economische motieven. Het kunnen besparen op overheidsuitgaven. Is dat wel een juiste keuze?

Hoe een drama als Imtech voorkomen kan worden

Mismanagement kan door de wetgeving nu lang ongestraft blijven 

De gang van zaken bij het bedrijf Imtech bewijst dat incompetente (oud-)bestuurders en mogelijk falend toezicht desastreus kunnen zijn voor een onderneming en al haar stakeholders, waaronder haar personeel.

Er is niets mis met no cure no pay-advocatuur

Sterker nog: met het no cure, no pay-systeem kan de toegang tot ons rechtssysteem voor alle rechtzoekenden geborgd en transparant blijven

De ophef over de vermeende verboden afspraak tussen klokkenluider Bos en zijn advocaat Korvinus dwingt de Orde van advocaten na te denken over het nut van het nog langer handhaven van het verbod op het ‘no cure no pay’-betalingssysteem. Het opheffen van het verbod op no cure no pay zal voor iedere rechtzoekende in een tijd dat de gefinancierde rechtshulp verder wordt afgebouwd, alleen maar voordelen bieden. Zeker als de Orde van Advocaten grenzen zal stellen aan maximale vergoedingen bij dit betalingssysteem.

De Wet Werk en Zekerheid biedt geen oplossing voor de jeugdwerkeloosheid

Tijdelijke Vut regeling voor 62+ kan jongeren snel aan baan helpen!

De krapte op de arbeidsmarkt en de hoge werkloosheid onder jongeren noodzaken de overheid om instrumenten te bedenken die ruimte creëren op de arbeidsmarkt. Zolang de jeugdwerkloosheid hoog blijft en generaties jongeren voor de arbeidsmarkt verloren dreigen te gaan is een tijdelijke Vut regeling voor 62+ (vervroegde uittreding) een economisch verantwoorde oplossing voor de hardnekkige jeugdwerkloosheid.

Meer zien