Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Publicaties

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Zzp’ers en het recht op wonen

Economisch dakloos worden zal geen uitzonderlijke situatie meer zijn bij een omslag in de economie

Recent onderzoek toont dat het aantal economisch daklozen snel is gegroeid als gevolg van de problemen op de woningmarkt en schaarste aan betaalbare en sociale huurwoningen. Vooruitzicht op een snelle verbetering van deze situatie is er niet. Economisch daklozen zijn in de kern zelfredzame mensen die door tegenslag in de problemen zijn gekomen. Tegenslag waardoor […]

Mismanagement en falend beleid bij het CBR

Ik word door dit alles ernstig gedupeerd en velen met mij

Veilig kunnen deelnemen aan het verkeer ligt ten grondslag aan de medische keuringen en rijvaardigheidsexamens van het CBR. Als eenmaal het rijbewijs is gehaald zal bij een verlenging een medische verklaring alleen vereist zijn als het verstrekte rijbewijs een beperkte geldigheidsduur heeft. Dat in verband met een medische situatie. Juridisch een verre van waterdicht systeem […]

Klokkenluiderssoap bij Justitie en Veiligheid

Juridische werkelijkheid schiet tekort om een cultuurverandering tot stand te brengen

Het officiële bericht dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de klokkenluiders in de WODC-affaire strafrechtelijk laat onderzoeken werkte op mijn lachspieren. Zijn uitleg waarom hij tot die stap was gekomen versterkte dat nog eens. De reden? Kan je als jurist jezelf nog meer tegenkomen in een dilemma waar je vanuit een juridische werkelijkheid nooit […]

Waarom is een plan B voor Groningen nog nooit getoond?

Voor de Groningers en gedupeerden is de maat meer dan vol. Ze staan machteloos tegen zoveel onbegrip en laksheid in het afhandelen van hun schades

Volgens commissaris van de Koning Paas van de provincie Groningen is een onorthodoxe oplossing voor de gedupeerden van de bevingsschade in Groningen nodig. Die oplossing zou als het goed is al lang klaar moeten liggen. Het gedraai en traineren van adequate oplossingen doet vermoeden dat er bij de overheid gewoon geen goed plan B op […]

Studenten klagen terecht over wetsvoorstel hogere rente studieschuld

Financieel toezicht vereist een onafhankelijke financiële blik op verspilling en inefficiënte besteding van geld

Op 4 juni stemt de Eerste Kamer over een door de Tweede Kamer al aangenomen wetsvoorstel om de rente op studieschulden te verhogen. Van een 5 jaar rentevoet naar een 10 jaar rentevoet. Welke laatste rente hoger is. Studenten zijn fel gekant tegen deze in hun ogen onterechte stijging omdat volgens hen studeren zo duurder […]

Ons-kent-ons-cultuur duidelijk zichtbaar in Eerste Kamer

De vraag dringt zich op waarom juist bij deze groep zoveel incompetentie bestaat in het omgaan met macht en invloed

De verontwaardiging van burgers is iedere keer groot als politici in het nieuws komen omdat er gesjoemeld is met geld dat hen niet toekomt. Of misbruik hebben gemaakt van hun machtspositie. Senatoren spannen hierin wel de kroon. Hoe valt dat te verklaren? Zijn de verleidingen te groot als je één dag in de week mag […]

Wetgeving verhindert in de praktijk indexering van pensioenen

Als er geen nieuw pensioenakkoord gaat komen en de huidige regels met betrekking tot het kunnen indexeren onveranderd blijven zullen alle gepensioneerde deelnemers hun koopkracht van hun aanvullend pensioen jaarlijks fors zien dalen

Er wordt binnenkort opnieuw onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel. Tot nu toe is een pensioenakkoord dat gedragen kon worden door werkgevers, werknemers en de overheid niet mogelijk gebleken. Misschien gaat het nu wel lukken want een korting op de pensioenen in het huidige stelsel dreigt onafwendbaar te worden. En dat raakt elke pensioendeelnemer. Werkenden en […]

Chaos bij Huis voor de Klokkenluiders veroorzaakt door slechte wet

Het is verstandig om als klokkenluider voorlopig geen misstand of doofpot aan te kaarten

Afgelopen week zijn berichten naar buiten gekomen over het willen opstappen van alle medewerkers van de afdeling Advies van het Huis voor de Klokkenluiders. Omdat ze het niet eens zijn met de werkwijze van hun collega’s van de afdeling Onderzoek van het Huis. Die verzoeken tot onderzoek door klokkenluiders stelselmatig niet-ontvankelijk verklaren. Het zoveelste incident […]

Nederland als gidsland is soms niet slim en handig

Verkiezingswinst Forum voor Democratie en gele hesjes accentueren grote afstand tussen politiek en burgers

De overwinning van Forum voor Democratie(FvD) bij de Provinciale Statenverkiezingen kan niet los gezien worden van een andere snel opkomende beweging in Europa, de gele hesjes. Beide bewegingen zijn uitingen van hetzelfde; de grote afstand tussen burgers en de politiek. Welke analyse en duiding er ook gegeven wordt aan de overwinning van de partij van […]

Help! Na mijn 70e jaar beslist de geriater voortaan over mijn leven!

Als toekomstige 70+ patiënt heb ik geen behoefte aan politici of overheid die voor mij hebben besloten om een geriater in de spreekkamer te plaatsen van mijn alsdan nog net zelf gekozen specialist

De voorstellen van GroenLinks over een verbetering van de ouderenzorg van boven de 70 jaar heeft tot veel beroering en ophef geleid. Volgens die voorstellen zal een geriater meebeslissen over de medische behandelingen van 70+ burgers. Een helder voorstel van een Kamerlid met ballen, Corinne Ellemeet. Die zelf aangeeft dat politiek niet voor bange mensen […]

Meer zien