Econoom en jurist

Antonie Kerstholt (1951) is econoom en jurist. Hij heeft meer dan dertig jaar praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist en management consultant.

Antonie is ook initiatiefnemer van diverse juridische websites, waaronder www.overeenkomst.nl. Daarnaast schreef hij het boek 'Ondernemen in zwaar weer' en is hij gastspreker voor diverse brancheverenigingen.

Publicaties

  • Ondernemen in zwaar weer

    99 handige tips om te overleven

    2009


Steunpakket overheid mist goede regeling voor tsunami aan privéfaillissementen

Welk perspectief hebben al die ondernemers die nu al weten dat ze het vermoedelijk niet zullen kunnen redden?

Het nieuwe steunpakket van de overheid om de gevolgen van de coronacrisis te beperken bevat geen enkele oplossing voor de immense berg aan privéschulden die zal ontstaan als gevolg van de te verwachten tsunami aan privéfaillissementen van zzp’ers en mkb-ondernemers. Voor problematische schulden wordt in zijn algemeenheid € 150 miljoen door de overheid uitgetrokken. Maar […]

Hoogste tijd voor triageplan voor bedrijven

Gewone zorg, palliatieve zorg en IC-behandeling zijn begrippen die ook prima gebruikt kunnen worden bij een triageplan voor onze economie.

Goed crisismanagement had al lang moeten zorgen voor een uitgebreid triageplan voor alle sectoren van onze economie. Dat gereed ligt op de plank om uitgerold te worden wanneer dat nodig blijkt te zijn. Alle sectoren, bedrijven, organisaties en ondernemers zouden dan vooraf goed geïnformeerd zijn en al duidelijkheid hebben gehad over de vraag of ze […]

Hoe Rutte de grip op het virus kwijtraakte

De vermanende woorden aan burgers die zich niet houden aan de coronaregels moeten eerder als wanhoopsdaad gezien worden dan als krachtig en beheerst crisisbeleid

Ruim 35 jaar praktijkervaring in hulp bieden aan ondernemers in zwaar weer leverde belangrijke lessen op. Zoals de ervaringsregel dat we als adviseurs vaak aan een bepaalde uitlating van een ondernemer over “op vakantie gaan” al konden voorspellen of de ondernemer zijn bedrijf zou kunnen redden of niet. Die uitlating was de volgende: “Ik ben […]

Het coronavirus verspreidt stress onder de niet-zieken

Onderschat de overheid niet de (keuze)stress van de bevolking voor het gevaar van tweede coronagolf?

De maatregelen die de overheid heeft genomen om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden geven achteraf veel redenen tot een herbezinning over het nut en effect ervan in specifieke situaties. De discussies over het effect van de maatregelen in bijvoorbeeld de verzorgingstehuizen illustreren dat goed. Families van hulpbehoevende ouderen ervaren daardoor keuzestress. Veel mantelzorgers […]

Nederland in zomerstand ter voorbereiding op hectische herfst en winter

Alsof Nederland niet aan de vooravond staat van een mogelijk compleet rampjaar

Het aantal coronabesmettingen is in Nederland gelukkig hard teruggelopen. De verwachting van veel deskundigen is dat gedurende de zomer deze ontwikkeling vermoedelijk wel zal aanhouden. Onzeker is wat er zal gaan gebeuren na de zomerperiode. Komt er een tweede golf van besmettingen of blijft het aantal uitbraken beperkt en beheersbaar? Inmiddels is na een eerste […]

Ook in deze crisis geldt het recht van de sterkste

Te belangrijk om failliet te laten gaan bepaalt opnieuw de vraag welke bedrijven wel en niet echt door de overheid geholpen zullen worden.

De overheid heeft eindelijk een tipje van de sluier gelicht over de wijze waarop zij de economische gevolgen van de coronacrisis uiteindelijk het hoofd wenst te bieden. Een mix van tijdelijke of meer structurele steunmaatregelen. Gericht op het ledigen van de eerste nood. Zoals bijvoorbeeld in de horeca of in de cultuursector. Of het met […]

Bedrijven die nu in de problemen komen zijn van de ondergang te redden

Faillissementsgolf kan fors gedempt worden door slim gebruik van surseance van betaling

De economische gevolgen van het coronavirus zullen met zekerheid leiden tot een faillissementsgolf van financieel kwetsbare bedrijven. Geen sector uitgezonderd! De vraag rijst welke maatregelen de overheid kan nemen om dit te voorkomen? Omvangrijke financiële maatregelen kunnen nooit alle nadelen van een forse recessie wegnemen als de crisis onverhoopt heel lang zal gaan duren. De […]

Aanpak problematische schulden kan beter

Mensen in de schulden kunnen beter worden geholpen, als er minder met een juridische blik zou worden gekeken.

Steeds meer mensen in Nederland kampen met een problematische schuldenlast. Waarvoor niet altijd een oplossing voorhanden is. Bijvoorbeeld omdat ze schulden hebben die buiten een mogelijke schuldsanering vallen. Zoals schulden bij het CJIB en studieschulden. Een steeds grotere groep mensen kan derhalve niet echt geholpen worden. Dat moet niet alleen anders, het kan ook anders! […]

Wordt Nederland een soort mini-Amerika?

Bijna alle goede sociale voorzieningen zijn deskundig gesloopt, zogenaamd om deze voorzieningen in de toekomst te kunnen behouden.

Het resultaat van 3 kabinetten Rutte tekent zich steeds duidelijker af in onze samenleving. Met als voorlopig dieptepunt het recente debat over de toeslagenaffaire. Door de overheid geterroriseerde burgers werden als objecten en dossiernummers besproken. Zonder ruimte te geven aan begrijpelijke emoties en gevoelens van deze op tot op het bot getergde slachtoffers en medeburgers. […]

Papieren werkelijkheid brengt sociale cohesie in gevaar

Als econoom kun je niet blind blijven voor het niet meer functioneren van het economisch model dat veel welvaart heeft gebracht maar daarin teveel is doorgeschoten

De verwijten van verschillende generaties over de huidige samenleving  vliegen je om de oren. De millennials hebben met hun OK, Boomer, een gevoelige snaar geraakt bij mij en mijn leeftijdgenoten. Zijn hun verwijten wel terecht? Of gaat het in de kern om iets meer en anders? Economisch model werkt niet meer Als econoom kun je niet […]

Meer zien