Spreker, trainer en theatermaker

April is zelfstandig ondernemer en ervaringsdeskundige op het gebied van leven met een fysieke beperking. Samen met haar achtergrond als theatermaker zorgt dit voor een creatief concept voor haar presentaties, workshops en trainingen over empowerment, beeldvorming en profilering. April houdt van buiten de kaders denken en samen zoeken naar alternatieven. Open communicatie, plezier, vertrouwen en een veilige werksfeer staan bij haar presentaties, workshops en trainingen voorop. April heeft een heldere visie en geheel eigen stijl waarop ze haar projecten begeleidt.

Juist in de zorg moet je kunnen kiezen

Veel mensen zal het niet uitmaken wie de zorg levert en wanneer, maar je moet wel kunnen kiezen. Zonder PGB wordt dat moeilijk

Ik lees de Joop opinietekst “Politici moeten eerlijk zijn over de zorg” en vooral de reacties met pijn in mijn hart. Eigen regie en keuzevrijheid zijn voor mensen die afhankelijk zijn van zorg zo ontzettend belangrijk. Het geeft je zelfbeschikking en draagt bij aan het maximaal naar vermogen kunnen participeren in de maatschappij.

Staat de VVD ook voor mensen die het niet op eigen kracht kunnen?

Een open brief aan staatssecretaris De Krom: Neem mensen met een beperking serieus

Deze week wordt de omvangrijke Wet Werken naar vermogen in de Tweede Kamer behandeld. April Ranshuijsen is een van de ondernemers met een arbeidsbeperking die een gesprek had met Staatssecretaris De Krom over ondernemen met een arbeidsbeperking. Naar aanleiding van dit gesprek, en het artikel wat daarover is verschenen in Trouw (3 april 2012), heeft zij besloten een open brief te schrijven aan de Staatssecretaris.

De maakbare samenleving is een utopie

Worden we meer solidair door geld als prikkel in te zetten? Door geld als motivatie en het middel tot geluk te zien?

Soms vraag ik mij af waarom ik doe wat ik doe. Waarom dingen gaan zoals ze gaan. Het antwoord? Ik weet het niet. Ik hou er niet van als ik iets niet weet. Gelukkig voor mij leer ik daar steeds beter mee omgaan.

Kabinet maakt puinhoop van PGB beleid

Dit kabinet ligt op ramkoers en ze gaan volle kracht vooruit

Vandaag staat het zoveelste PGB-fraude-artikel in de krant. Weer wordt het beeld geschept van een niet deugende maatregel waarbij het maar goed is dat nu bezuinigd gaat worden. Maar hoe zit het echt?

De grote PGB-show

Gratis entree

Komende woensdag, 2 november 2011, is het PGB-debat in de Tweede Kamer. Een politiek spel met als inzet het leven van mensen.

Hervorming aan de keukentafel

We moeten de nieuwe WMO een kans geven, maar er wel bovenop blijven zitten

Denkt u bij WMO ook aan rolstoelen, rollators en scootmobielen? Aan bejaarden en gehandicapten? Dan heeft u het goed. Deels. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) omvat veel meer en wordt nog breder. Vanaf januari 2013 worden een aantal taken die voorheen de verantwoording van de landelijke overheid waren verschoven naar de gemeenten (decentralisatie). De ‘nieuwe’ aanvragers krijgen dan al te maken met de gemeente. Per januari 2014 vallen ook de huidige gebruikers van nu nog AWBZ voorzieningen onder de gemeentelijke WMO. De taken die overgeheveld worden zijn geen kleine taken, het gaat bijvoorbeeld om alles rondom Jeugdzorg en de begeleiding en zorg die nu nog onder het Persoons Gebonden Budget valt (AWBZ – begeleiding). Dit zijn grote groepen mensen met een zeer uiteenlopende en complexe hulpvraag. Wat bij de gemeenten boven op de al bestaande WMO taken als thuiszorg, wijkparticipatie en andere (zorg)voorzieningen komt.

Onruststokerij

Het is niet meer de zorgvrager die bepaalt hoe hij zijn zorg wil, maar de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwing schrijft Tamara Venrooy (VVD) op Twitter: “Cohen schetst wel heel eenzijdig beeld over de zorg; ik zie geen geloofwaardig alternatief wel veel onruststokerij. PvdA gaat voorbij aan de vergoedingsregeling. Er is geluisterd naar mensen die geen PGB meer krijgen maar waar thuiszorg niet kan leveren.”