Dierenarts, initiatiefnemer Caring Vets

Hoewel ik op dit moment werkzaam ben als gezelschapsdierenarts, ben ik in 2011 afgestudeerd als dierenart met de afstudeerrichting landbouwhuisdieren omdat ik het leven van de dieren in de bio-industrie wilde verbeteren. Tijdens de studie kwam ik er echter achter dat ik als individuele dierenarts te weinig voor deze dieren -die onder erbarmelijke omstandigheden worden gehouden- kon betekenen. De intensieve veehouderij kan immers niet aan de minimale behoeften van het dier voldoen, dus het hele syteem zal moeten veranderen! Dat gebeurt alleen als de maatschappij en de politiek hierover wordt geïnformeerd en geadviseerd.

In 2017 heb ik daarom zoveel mogelijk dierenartsen verzameld die zich met mij wilden uitspreken over de structurele schendingen van het dierenwelzijn in o.a de (intensieve) veehouderij. Caring Vets was hiermee een feit. “Tijd voor verandering.”

De coronacrisis en de manier waarop we omgaan met dieren

Al tientallen jaren waarschuwen virologen voor een pandemie veroorzaakt door een ziekteverwekker die van dieren afkomstig is

co-auteur: Anne Hanssen Langzaam durft Nederland weer na te denken over een wereld ná de coronacrisis. Een pandemie als deze willen we nooit meer meemaken. Toch moeten we in dat geval het roer durven omgooien. Het COVID-19 virus dat deze crisis veroorzaakte is een zoönose, dat wil zeggen een ziekte die van dier op mens […]

Zembla, de kalverhouderij en de wegkijkende dierenartsen

Deze wijze van dieren houden past in feite niet bij runderen en het is de vraag of we dat als dierenarts fatsoenlijk moeten noemen

In de aflevering van Zembla van 17 oktober werd getracht de Nederlandse vleeskalversector in beeld te brengen. De grootste speler in het veld, de VanDrie Group, wilde niet meewerken aan het item, ook waren de makers van het programma helaas niet welkom in een gangbare kalvermesterij. Toch werd een scherp, maar duidelijk beeld getoond van […]