SP-wethouder, politicoloog

Arjan Vliegenthart is wethouder voor de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie en Stadsdeel Nieuw West. Hij was sinds 2007 lid van de Eerste Kamer voor de SP en woordvoerder Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Binnenlandse Zaken. Vliegenthart was tevens lid van het landelijk partijbestuur en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Bij het bureau deed hij met name onderzoek naar de sociaal-economische hervormingsagenda en internationale ontwikkelingen. Arjan Vliegenthart woont met zijn vrouw en drie kinderen in Amsterdam Nieuw West.

Publicaties

  • Onder Amsterdammers

    Vier jaar wethouder in 020

    2018


Ajax – Feyenoord: de linkse Amsterdamse aanpak versus de rechtse Rotterdamse

In Amsterdam koos ik ervoor mijn Sociale Dienst anders in te richten: meer aandacht voor mensen zonder directe kans op een baan en begeleiding. In Rotterdam, koos mijn collega voor meer geld voor handhaving en fraudebestrijding.

De competitie tussen Amsterdam en Rotterdam werd de afgelopen jaren niet alleen op het voetbalveld uitgevochten. Ook het gemeentelijk beleid op het gebied van armoedebestrijding, werk en participatie verschilde de afgelopen jaren hemelsbreed. Twee steden met een totaal verschillende aanpak, twee wethouders van het tegenovergestelde zijde van het politieke spectrum. Want toen ik in Amsterdam […]

We moeten beter luisteren

De paradox is dat de mondigheid van schreeuwers versterkt moet worden. Hun geluid hoeft niet luider te worden maar het gehoor van de overheid sterker

Deze week verscheen het boek ‘Bezorgde burgers’ van Steven de Jong. Over een man die zich ongehoord, ongezien en onbegrepen voelt en langzaam radicaliseert. Er zijn veel mannen en vrouwen zoals hij maar de bezorgde burger heeft vele verschijningsvormen. Niet iedere bezorgde burger is boos, niet iedere boze burger is woedend. Maar aan de radicalisering […]

Geef mensen een beetje lucht

Een tekort aan inkomsten is al naargeestig genoeg. Het is mij een raadsel hoe de worsteling met toeslagen bijdraagt aan ontsnappen uit de armoede

In Nederland moeten mensen vooral op eigen kracht aan armoede ontsnappen. Dat toont een gebrek aan empathie maar net zo goed aan logica. Het werkt simpelweg niet goed. Niet voor mensen zelf, niet voor de overheid en niet voor schuldeisers. Niet de filosofie van eigen kracht moet centraal staan, maar de norm van een dienstbare overheid. […]

Zet plannen voor kleiner parlement in de ijskast

Nederland heeft al weinig volksvertegenwoordigers

Gisteren presenteerde de regering haar plannen om de Eerste en Tweede Kamer met een derde te verkleinen. Een slecht plan waar Rutte onze democratie geen dienst mee bewijst.

Als argumenten niet meer werken, komen de dreigementen

Maar nee zeggen tegen een coalitie die de weg kwijt lijkt, wordt nu wel een erg aantrekkelijk optie

Belgische toestanden. Daarvoor waarschuwen de voorlieden van VVD, CDA en PVV onze bevolking. Een bekend fenomeen: als argumenten niet meer werken, komen de dreigementen. Zo ging het bij het referendum over de Europese Grondwet in 2005. En zo gaat het met het referendum over het meest rechtse kabinet ooit. Maar Nederlanders laten zich niet zo gemakkelijk bang maken. Nee zeggen tegen een coalitie die de weg kwijt lijkt, wordt nu wel een erg aantrekkelijk optie.

De gebroken beloften van de PVV

Waar VVD en CDA-ministers verantwoording afleggen over hun beleid, duikt Wilders weg voor elke verantwoordelijkheid

In 2010 toonde de PVV twee gezichten. In aanloop naar de verkiezingen sprak Geert Wilders hardvochtige taal richting moslims, maar hij sprak ook warme woorden over de hardwerkende burgers. De PVV zou een sociale partij zijn, die opkomt voor gewone mensen en wil strijden tegen de afbraak van de sociale zekerheid. Het verkiezingsprogramma van de PVV verwoordde op een aansprekende wijze de gevoelens van veel mensen in ons land:

Lof voor minister in actie tegen gruwelbommen

Regering luistert naar Eerste Kamer: Geld verdienen aan clustermunitie moet afgelopen zijn

Zo kan het ook: een minister die lovende woorden spreekt over een activistisch Kamerlid en gaande een Kamerdebat zijn positie bijdraait. Het gebeurde allemaal vandaag in de Eerste Kamer. Daar ratificeerde de senaat het internationale verdrag tegen clustermunitie maar droeg tegelijk de ministers Rosenthal en Hillen op meer actie te ondernemen tegen banken en beleggers die investeren in bedrijven die deze gruwelbommen bouwen en verhandelen.

Een gepolitiseerde Senaat

Het komt slechts zelden voor dat partijen anders stemmen dan hun tegenvoeters in de Tweede Kamer

Het aantreden van het kabinet Rutte-Verhagen lijkt de Eerste Kamer te politiseren. Als de politieke verhoudingen in beide Kamers ongeveer gelijk zijn, concentreert de Eerste Kamer zich vooral op de grondwettelijke en EU-rechtelijke aspecten van wetsvoorstellen, en op de meer ‘technische’ kant ervan zoals de praktische uitvoerbaarheid. Maar nu de Kamers gekenmerkt worden door ongelijkgestemde politieke verhoudingen zijn politieke overwegingen belangrijker. Daar heeft de regering-Rutte rekening mee te houden.

Linkse standpunten vallen goed; van verrechtsing geen sprake

Linkse standpunten zijn populairder dan de afgelopen tijd werd aangenomen. En veel kiezers van GroenLinks en PvdA willen dat hun partijen naar links kijken

De standpunten van een linkse partij als de SP kunnen op aanmerkelijk veel steun onder de kiezers rekenen. Van een vermeende “verrechtsing” in tijden van crisis is dan ook helemaal geen sprake, in weerwil van wat sommige media melden. Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder meer dan 1200 deelnemers door Maurice de Hond, in opdracht van de SP.

Als Balkenende niet buigt, laat hij zijn Crisiswet barsten

Morgen besluit de Eerste Kamer of de Crisis- en Herstelwet controversieel is.

Alleen wanneer Balkenende zijn koppigheid opzij zet en bereid is voldoende te buigen en de vele omstreden elementen uit het voorstel uit- of afstelt, komt er een kans om de goede elementen uit het wetsvoorstel te redden. Anders gaat de gehele wet wegens inhoudelijke en politieke controversialiteit van tafel en doet Nederland door klunzig optreden van de regering niets aan crisisbestrijding middels versnelling van grote projecten.

Meer zien