Politicoloog

Armen Hakhverdian is politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam.

Inkomensongelijkheid oorzaak anti-homoprotest

Tegenstanders homohuwelijk in kaart gebracht en verklaard

Gisteren mochten Vincent en Bruno eindelijk trouwen. Al het politieke gesteggel en alle massademonstraties met honderdduizenden tegenstanders ten spijt. Niet alleen in Frankrijk, maar ook elders stond het homohuwelijk de afgelopen maanden volop in de belangstelling.

Kiezers kennen hun eigen regering niet

Een derde van het electoraat kent de eigen regering niet, wat heeft dat voor gevolgen?

Weten burgers welke politieke partijen in de regering zitten? En stel nou dat grote groepen mensen niet over die kennis beschikken, welke gevolgen heeft dat dan voor het uitoefenen van kritisch burgerschap. Kun je bijvoorbeeld wel een regering afstraffen voor slecht gevoerd beleid (en belonen voor goed gevoerd beleid) als je niet weet wie regeert? In een recent verschenen artikel van David Fortunato en Randolph Stevenson staan dergelijke vragen centraal.