Emeritus hoogleraar economie

Van 1951 tot 1956 studeerde Heertje economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij studeerde cum laude af. Hij was van 1964 tot 1999 hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam; vanaf 1997 tot 2006 was hij daar (eveneens) bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap. Op 3 mei 2006 nam hij afscheid van de Universiteit van Amsterdam waar hij ruim veertig jaar lang had gedoceerd. In 1962 kreeg Heertje bekendheid door zijn boek De kern van de economie. Honderdduizenden zijn ervan verkocht en nog steeds staan nieuwe drukken van dit boek bij sommige scholen op de boekenlijst. Hij heeft vele jaren economie gegeven aan diverse middelbare scholen. Heertje is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

De PvdA en de humanisering

De PvdA stemt tegen voorstellen van het Kabinet Rutte, indien deze strijdig zijn met de waarden van de PvdA

In het midden blijft vaak om welke waarden het gaat. De oplettende toeschouwer maakt zich daarvan een voorstelling. Kortweg gaat het om eerlijk delen, de zorg voor de verdrukten in de samenleving, de gelijkwaardigheid van alle burgers, gelijke kansen voor iedereen een rechtvaardige inkomensverdeling en bovenal het humaniseren van de samenleving. Het praktisch handelen van de PvdA staat niet zelden op gespannen voet met deze morele uitgangspunten. Een goed voorbeeld daarvan is de handelwijze van de lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Marleen Barth.

Verloedering van het hbo moet nu stoppen

Red het hbo van autonome bestuurders, perverse financiƫle prikkels, doorgeschoten schaalvergroting en slecht onderwijs

Na het vertrek van Geert Dales zijn de overige leden van het college van bestuur van de hogeschool InHolland opgestapt. De inspectie doet onderzoek naar malversaties met declaraties, dubieuze uitgaven en diplomafraude. Nieuwe onthullingen over gebrekkig onderwijs en het intimideren van docenten door het management liggen in het verschiet. Doekle Terpstra is bezig een nieuw college van bestuur en een nieuwe raad van toezicht samen te stellen, waarna schoon schip kan worden gemaakt.

Maatschappelijke verontwaardiging werkt niet tegen Telegraaf-journalistiek

Pas wanneer vijftigduizend lezers een einde maken aan hun relatie met de foute krant, is er kans dat commissarissen ingrijpen en de hoofdredacteur naar huis sturen

Nog maar enkele weken geleden maakte ik attent op de gewoonte van fatsoenlijke kranten als Het Parool en De Volkskrant de kolommen te openen voor bijdragen van redactie en columnisten van De Telegraaf, een krant die van oudsher een bedenkelijke traditie heeft opgebouwd.

.

De merkwaardige koers van Het Parool en de Volkskrant

Er is een merkwaardige gewoonte in de redactionele kolommen van de dagbladen geslopen.

Enige tijd geleden mocht de hoofdredacteur van de Telegraaf zijn inzichten verkondigen op de voorpagina van het Parool. Toen ik de hoofdredactie van Het Parool wees op het ontstaan van haar krant in de Tweede Wereldoorlog en op het kwalijke gedrag van de Telegraaf in die periode, kreeg ik een opmerkelijke reactie. De huidige hoofdredacteur van de Telegraaf is geboren in 1962, zo werd opgemerkt.

PvdA-oproep om Wilders uit te sluiten onverstandig

Bij voorbaat uitsluiten van PVV even onverstandig en misplaatst als het voeren van een strafproces tegen Wilders

Frans Timmermans is een van de beste bewindslieden in het vierde Kabinet-Balkenende geweest. Zijn oproep de partij van Wilders bij voorbaat politiek te boycotten is opmerkelijk. Kiezers die op de PVV stemmen, wordt zodoende het stempel opgedrukt niet zuiver op de graat te zijn.

Het foute voorbeeld van Wim Kok

Als boegbeeld van de sociaal-democratie legitimeert Kok het misdadige gedrag van arrogante bestuurders op lager niveau.

Het Parool van zaterdag 6 februari opent met het bericht dat het stadsdeel Oud-West in Amsterdam enige jaren geleden meer dan tien villa’s heeft verkocht aan een woningcorporatie tegen afbraakprijzen, miljoenen onder de marktprijs. De transactie is gedaan door de zich noemende wethouder van het stadsdeel, Hans Weevers.