Docent Nederlands, blogger en maker educatieve video's op YouTube

Docent Nederlands, blogger en maker van allerlei educatieve video's op YouTube.

Lubach legt de vinger op de zere leesplek

Hoewel Arjen Lubach de draak met me steekt, ben ik hem eeuwig dankbaar

Arjen Lubach maakte zondag in Zondag met Lubach een item over het gebrek aan leesplezier bij onze jeugd. Daarbij gebruikte hij onder andere fragmenten uit mijn YouTube-filmpje waarin ik leerlingen de tips en tricks van het eindexamen Nederlands uitleg. Hoewel Arjen Lubach de draak met me steekt en zijn overtuigende verhaal inhoudelijk niet altijd helemaal […]

Monopolie in onderwijsland

Wij onderwijsmensen zijn te lief voor de harde zakelijke wereld

Lieve mensen, er moet me echt iets van het hart. Alle scholen zijn inmiddels begonnen en iedere docent, net zoals ik, begint weer vol goede moed aan een nieuw bijzonder schooljaar. Want alhoewel alle scholen weer open zijn, is de manier van lesgeven en de omgang met leerlingen door de coronamaatregelen nog verre van normaal. […]

De resultaatverbeteringstoets is beter dan het eindexamen

Hoe kan dat?

Het is een unicum: geen eindexamens dit jaar voor eindexamenleerlingen. Alleen voor de leerlingen die niet geslaagd zijn, heeft de regering de ‘resultaatsverbeteringstoets (RV-toets)’ in het leven geroepen. Dat zal ik proberen simpel uit te leggen: zodra de eindcijfers van alle vakken bekend zijn, mag een leerling voor maximaal twee vakken een extra toets maken […]

Kerstboomschaamte

Met alle klimaatsores in mijn achterhoofd bedacht ik me dat het eigenlijk gek is dat we zulke mooie bomen kappen voor slechts twee weken genot

Vrijdagochtend liep ik met mijn hond door een mooie wijk in Den Haag. Her en der lagen schitterende, maar afgedankte kerstbomen op straat. Het leken gedumpte lijken die binnen enkele minuten werden opgehaald door grafdelvers. Met alle klimaatsores in mijn achterhoofd bedacht ik me dat het eigenlijk gek is dat we zulke mooie bomen kappen […]

Ga lezen jonguh!

Ik ben docent Nederlands en ook ik breek mijn hoofd over dit complexe vraagstuk. Hoe kunnen we de leesvaardigheid verbeteren en het leesplezier verhogen?

Je kon er de afgelopen dagen niet omheen in de media: het is dramatisch gesteld met het leesvaardigheidsniveau en het leesplezier van Nederlandse jongeren. Dat blijkt althans uit het driejaarlijkse Pisa-onderzoek. En dus lezen we overal op internet en in de kranten weer allerlei artikelen over mogelijke oorzaken en een reeks aan oplossingen om het […]

Verbied ook in Nederland de telefoon in het klaslokaal

De afgelopen jaren dat ik voor de klas sta, heb ik gezien hoeveel impact de mobiele telefoon op de leerlingen heeft gehad.

Frankrijk is naar mijn weten het eerste land in Europa dat de telefoon in het klaslokaal helemaal verbiedt. Het is een drastische maatregel, maar een die heel hard nodig is. Ook in Nederland zouden we dat moeten doen, al is het alleen maar om het onderwijsniveau op peil te houden. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk […]