Docent Nederlands, blogger en maker educatieve video's op YouTube

Docent Nederlands, blogger en maker van allerlei educatieve video's op YouTube.

Ga lezen jonguh!

Ik ben docent Nederlands en ook ik breek mijn hoofd over dit complexe vraagstuk. Hoe kunnen we de leesvaardigheid verbeteren en het leesplezier verhogen?

Je kon er de afgelopen dagen niet omheen in de media: het is dramatisch gesteld met het leesvaardigheidsniveau en het leesplezier van Nederlandse jongeren. Dat blijkt althans uit het driejaarlijkse Pisa-onderzoek. En dus lezen we overal op internet en in de kranten weer allerlei artikelen over mogelijke oorzaken en een reeks aan oplossingen om het […]

Verbied ook in Nederland de telefoon in het klaslokaal

De afgelopen jaren dat ik voor de klas sta, heb ik gezien hoeveel impact de mobiele telefoon op de leerlingen heeft gehad.

Frankrijk is naar mijn weten het eerste land in Europa dat de telefoon in het klaslokaal helemaal verbiedt. Het is een drastische maatregel, maar een die heel hard nodig is. Ook in Nederland zouden we dat moeten doen, al is het alleen maar om het onderwijsniveau op peil te houden. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk […]