Raadslid voor de PvdA in Amstelveen


Bestaanszekerheid: van communicatieterm naar absolute ondergrens

In theorie is in ons land van alles geregeld, maar in de praktijk blijkt het vangnet zo lek als een mandje.

De afgelopen jaren heeft de PvdA bestaanszekerheid als centraal thema omarmd. Toch wordt zo nu en dan de vraag gesteld of dit communicatief wel handig is. Is het niet te behoudend en te statisch? Voor veel mensen is ‘zeker zijn’ echter veel meer dan een politieke boodschap. Het raakt hun dagelijks leven. Daarom moeten we […]