Literatuurwetenschapper, onderzoeker

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker. Hij werkte tot 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is schrijver van onder andere Nederland seculier!, 'God als hype' en [Haat] als deugd.

Publicaties

 • Onbegonnen werk

  De ontvangst van het oeuvre van F. Harmsen van Beek, een casestudy (met Joost Kircz)

  2015

 • (Haat) Als Deugd

  Kritische notities over taal, politiek en religie

  2011

 • God als hype

  Dwarse Notities Over Religieus Nederland

  2008


Het CDA en het ecomodernisme

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat moderne, emissie-arme veestallen veel meer stikstof uitstoten dan gedacht. Weer zullen CDA-politici de cijfers in twijfel trekken.

Het zijn niet alleen moeilijke tijdens voor de boerenorganisaties en hun politieke sympathisanten. Ook de ecomodernisten krijgen het voor de kiezen. Zij stellen al jaren met een onverstoorbaar optimisme dat we kunnen blijven groeien, in alle betekenissen van het woord, ook qua bevolking, mits we de daarmee samenhangende problemen via nieuwe, slimme technologieën aanpakken. Boyan […]

Politiek telkens door de knieën voor boeren

Nederlandse kabinetten blijken agrariërs en vissers op alle terreinen ter wille. Door niet te handhaven en door in Brussel voor hen te lobbyen.

Half oktober zwichtten vier provinciebesturen voor het stikstofprotest van de boeren. Drenthe, Friesland, Gelderland en Overijssel. Dat kwam niet zozeer doordat de betreffende gedeputeerden slappe knieën hadden, het was meer een automatisme. In deze vier provinciecolleges zijn de partijen voor ondernemers en boeren namelijk zo machtig dat D66, GroenLinks en PvdA de rol van bijwagentje […]

Boer zoekt confrontatie

Waarom gaan de acties door als de boeren van alle kanten worden gepamperd?

Wat had ik mij verheugd op de eerste Arjen Lubach van dit seizoen. Ik zat op het puntje van mijn stoel. Van ‘t Hek durfde niet, maar Lubach zou op meesterlijke wijze de boze boeren en hun apologeten van VVD en CDA te kakken zetten. Van louter schaamte zouden vervolgens de boeren zich niet meer […]

Nieuwe acties zullen het imago van de boeren geen goed doen

Er was veel steun voor de acties van de boeren op 1 oktober, maar het is de vraag of dat een volgende keer weer zo zal zijn. Het publiek lijkt zich de stalbranden, fipronilcrisis en subsidies voor de agro-industrie weer te herinneren.

De blokkeerboeren van 1 oktober slaan weer toe. Ze noemen zich in rond Hollands ‘Farmers Defence Force’- de ‘Vermoorde Onschuld’ was beter geweest – en trekken volgende week woensdag naar het Binnenhof. Ook bij het RIVM in Bilthoven zal worden geprotesteerd. Dit Rijksinstituut doet volgens hen niet op de juiste manier onderzoek naar de stikstofcrisis. […]

Waar is de halvering van de veestapel gebleven?

Een goed plan van D66 dat bovendien zeer gunstige neveneffecten biedt

Noch in de Troonrede, noch in de Miljoenennota troffen wij enige verwijzing aan naar het recente voorstel van regeringspartij D66 om vijftig miljoen minder kippen en zes miljoen minder varkens te houden, om de uitstoot van stikstof drastisch te reduceren. Eerder het tegendeel: groei. Dat is zeer teleurstellend. Al zou volgens velen met mij ook […]

Waarom krijgen nabestaanden Anton de Kom en Jan Campert geen compensatie?

Er was individueel verzet onder het spoorwegpersoneel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze helden hebben volgens de toenmalige Nederlandse regering onze economie in de waagschaal gesteld.

De Nederlandse Spoorwegen gaan ‘enkele tientallen miljoenen’ betalen voor het transporteren van Joden, Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de naziconcentratiekampen. Goed nieuws, maar waarom alleen, net als bij het Holocaust Namenmonument, ‘Joden, Sinti en Roma’? De Spoorwegen vervoerden bijvoorbeeld ook krijgsgevangenen en dwangarbeiders naar de Duitse fabrieken; ook zwarten, Aziaten, communisten, anarchisten, […]

Achterdeurtjes zijn voor predikanten, niet voor vertalers

Mijn klomp spatte uit elkaar, toen ik las dat volgens de bijbelwetenschappers in de Hebreeuwse brontekst "een achterdeurtje is aangetroffen naar een mildere vertaling"

Bijbelwetenschapper Jaap van Dorp wil het Tweede Gebod uit Sjemot 20 wat verzachten. Aldus de Volkskrant van 27 mei. Van Dorp staat daarin niet alleen, de krant verwijst naar zijn collega Matthijs de Jong, die sinds 2017 met negen vakgenoten aan een revisie van de Nederlandse Bijbelvertaling (NBV) uit 2004 werkt. Er staat nu nog […]

Minister Schouten verdoezelt agrarische export  

Nederlandse agrarische producten zijn tegenwoordig zo goedkoop dat het zelfs rendabel is om ze naar Afrika en Azië te verschepen

Eigenlijk wilde ik niet reageren op de uiterst merkwaardige actiegroep die in een Boxtels varkensbedrijf onaangename huisvredebreuk pleegde. Een complotdenker zou suggereren dat het hier om een undercoveractie van de LTO ging. Geen enkele bonafide Nederlandse milieu-actieve organisatie kende deze, voor het merendeel slecht Engels sprekende, lieden en unaniem wezen ze deze actie af. Het […]

Zijn kieswijzers eindelijk volwassen?

Die mooie beloften van politici kunnen wij nu zelf toetsen, voor we onze stem uitbrengen.

Het kan niemand de afgelopen weken ontgaan zijn dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten naderen. Politici wapperden met mooie beloften en de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de agro-industrie betoogden met klem en in koor dat de Nederlandse economie in een diep dal zou geraken wanneer zij belasting op CO2-uitstoot gingen betalen. Erger dan […]

CDA: niets geleerd van Q-koortsschandaal

Een CDA-politicus kan nog echt genieten van elke nieuwe innovatieve en duurzame megastal die in het lege landschap verrijst

De boerenpartij bij uitstek heeft een nieuw verkiezingsprogramma. Het CDA. Zij het niet voor de kleinschalige boer, evenmin als de ondernemerspartij VVD bestaat voor de kleine middenstander. De steden, ach, daar zijn de christendemocraten marginaal – maar op het platteland zijn ze de baas. Geen last van stadsmensen daar, die denken dat bospeen en bosuien […]

Meer zien