Literatuurwetenschapper, onderzoeker

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker. Hij werkte tot 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is schrijver van onder andere Nederland seculier!, 'God als hype' en [Haat] als deugd.

Publicaties

 • Onbegonnen werk

  De ontvangst van het oeuvre van F. Harmsen van Beek, een casestudy (met Joost Kircz)

  2015

 • (Haat) Als Deugd

  Kritische notities over taal, politiek en religie

  2011

 • God als hype

  Dwarse Notities Over Religieus Nederland

  2008


Oorzaak energieschaarste: beleid kabinetten-Rutte

Dat voor zijn kabinetten de energietransitie nooit een halszaak is geworden, zien we aan de huidige krapte van ons stroomnet.

De huidige tragedie in Groningen – meer gas boren en geen recht doen aan aardbevingsslachtoffers – is slechts een onderdeel van de door bezuinigingsdrang, laksheid en desinteresse van de kabinetten-Rutte veroorzaakte energieschaarste. Met collaterale schade in de rest van het land, waaronder ook vergiftiging van het grondwater. Plus bedrijven die door een verouderd elektriciteitsnet van […]

Vuurwerkcultuur behoort inmiddels tot de criminele wereld

Vuurwerk is een maatschappelijke veenbrand die het hele jaar door woedt.

Op zondag 2 januari leek in Amsterdam alles samen te komen wat er in ons land mis is, als een late afsluiting van een verwarde jaarwisseling. Nadat de driehoek een demonstratie van Samen voor Nederland had verboden, inviteerde de organisator iedereen voor een kopje koffie op het Museumplein. Samen met Baudet, maar die besloot toch […]

Melodrama Zeewolde bewijst: een dorp kan geen miljardenproject aan

De beslissing over het megadatacenter in Zeewolde, had door de consequenties van de omvang nooit door een dorpje met 23.000 inwoners genomen moeten worden

Het lijkt zo’n goed idee. Overheidsbeleid neerleggen bij de bestuurslaag die daarvoor het meest geschikt is: nationaal of provinciaal dan wel lokaal. Dit zogenaamde subsidiariteitsbeginsel was lange tijd een christendemocratisch stokpaardje. Hoe logisch het ook schijnt, in de praktijk ontstonden vaak problemen. Rechtsongelijkheid bijvoorbeeld tussen burgers in verschillende provincies of gemeenten. Bij de ene gemeente […]

Amalia toch van het paard gevallen

Men verwijt de Oranjes hierin meestal een zekere wereldvreemdheid. Onzin

Het verjaardagsfeestje van onze beoogde troonopvolgster telde, tegen het advies van maximaal vier personen in, enige tientallen aanwezigen, volgens De telegraaf zelfs honderd. Hoewel zij meerderjarig is, maakte niet zij zelf, maar haar vader bekend dat dit misschien niet zo verstandig was geweest. Net als zijn familietripje naar Griekenland en andere faux pas, voegden media […]

Niet Rutte is het probleem, maar de steun van D66

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, zo worden wij al jaren gewaarschuwd. Bij Rutte IV hebben we die garantie wel degelijk

Mark Rutte moet van het toneel verdwijnen, vinden schrijver Philip Huff en anderen. Zij hebben natuurlijk groot gelijk. Alleen begrijp ik niet wat Ruttes kinderloosheid er mee te maken heeft. Maar inderdaad is hij al enige tijd zijn uiterste verkoopdatum gepasseerd en getuigt hij van een tegendeel van elan. Zijn nieuwe wijn in oude zakken […]

Het leven is heel iets anders dan de dood

Ze bedoelen dat degenen van wie cruciale medische behandelingen worden uitgesteld, niet moeten zeuren als ze binnenkort sterven en hun nabestaanden al helemaal niet

De dood hoort bij het leven – en daar moet je maar aan wennen – is een mantra die we de laatste tijd dikwijls moeten aanhoren. Van hele of halve theologen, pseudo-filosofen, ietsisten, zwevers, wappies, non-vaxxers en helaas ook soms van medische en andere professionals. ‘Zelf zou ik de grens bij 75 leggen, of 70’, […]

Een fatsoenlijke koning(in) had het predicaat ‘koninklijk’ al lang van Shell afgepakt

Als een ‘besmet’ concern al die jaren zo’n predicaat kan blijven houden, is het net zo weinig waard als Duitse marken in de crisistijd of aandelen uit het Tsaristische Rusland.

Peter de Waard vroeg zich onlangs in de Volkskrant af waarom Shell het 130 jaar in ons land heeft uitgehouden, zo onpopulair als het concern hier altijd is geweest. In tegenstelling bijvoorbeeld tot een andere multinational, Philips. Er waren veel acties tegen Shell. Tegen de aanwezigheid in het aparte Zuid-Afrika en in Nigeria – denk […]

Betrek taalkundigen en anderen bij nieuwe termen voor minderheden

Op dit moment worden we bedolven onder een ratjetoe van nieuwe termen die door verschillende groepen wordt aangedragen. Een groot deel daarvan bestaat uit onvertaald, dan wel klakkeloos vertaald Engels. Dat is slecht voor het basisonderwijs.

Op 3 november begint een interessant debat in de Tweede Kamer over de ‘Curriculumherziening in het funderend onderwijs’. Wat moeten kinderen op de basisschool leren en wie bepalen dat? Er komen daarbij diverse onderwerpen aan de orde, ik wil me concentreren op één: voorgestelde vernieuwingen die invloed hebben op ons taalgebruik. Begrijpelijk dat sommige minderheden […]

Glastuinbouw toe aan een reset: verticale landbouw?

Waarom investeert de overheid in een bedrijfstak die energie vreet?

Tot voor kort was het probleem van de glastuinbouw een tekort aan arbeidsmigranten. Polen bijvoorbeeld werken liever in Duitsland, waar onder andere de woonomstandigheden minder slecht zijn. Dat arbeidstekort verbleekt inmiddels bij de huidige gasprijs. Steen en been klagen de tuinders daarover. Ach en wee, mensen, faillissementen dreigen en soms zelfs… ‘honger’ voor de Nederlandse […]

CDA’er Derk Boswijk wil geen stevige reductie veestapel, maar tijd winnen

Is Derk Boswijk nu werkelijk de hoop van centrumlinks die de uitstoot door de boeren van stikstof, fosfaat en giffen eindelijk grondig wil aanpakken?

Een recent onderzoek door I&O research laat zien hoe gepolariseerd, onredelijk en wereldvreemd Nederlandse boeren zijn geworden. Nog meer dan uit de zorgelijke cijfers blijkt dat uit hun uiterst negatieve attitude jegens de overheid en het CDA in het bijzonder. Onzin, Rutte III was een kabinet waarbij de boeren hun vingers konden aflikken. En de […]

Meer zien