Literatuurwetenschapper, onderzoeker

August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en onderzoeker. Hij werkte tot 2011 aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is schrijver van onder andere Nederland seculier!, 'God als hype' en [Haat] als deugd.

Publicaties

 • Onbegonnen werk

  De ontvangst van het oeuvre van F. Harmsen van Beek, een casestudy (met Joost Kircz)

  2015

 • (Haat) Als Deugd

  Kritische notities over taal, politiek en religie

  2011

 • God als hype

  Dwarse Notities Over Religieus Nederland

  2008


Vrijheid van godsdienst is niet onvoorwaardelijk

Wanneer de gerede verdenking bestaat dat er in een gebedsruimte strafbare handelingen plaatsvinden, kan de politie gewoon naar binnen. Grapperhaus is een jurist dus hij weet dit dondersgoed

Veel hoon was er voor de orthodoxe gereformeerden die het dringend advies van minister Grapperhaus – maximaal dertig bezoekers in kerken en niet zingen – negeerden. Het andere uiterste zagen we ook, orthodoxe columnisten als Rosanne Hertzberger die stelden, om met Orwell te spreken, ‘dat religieuze dieren meer gelijk zijn dan niet-religieuze’. Naar eigen zeggen […]

Barbara Baarsma’s Rabobank: deel van het probleem, niet van de oplossing

Duurzaamheid moet vanzelfsprekend niet al te duur worden voor bedrijven en boeren

De Amsterdamse bankier en hoogleraar Barbara Baarsma – SER-lid – heeft een boekje gepubliceerd, Nederland voedselparadijs. De ondertitel daarvan, Kansen voor korte ketens, verwijst naar haar pleidooi om de afstand tussen producent en consument te verkleinen. Dat is beter voor boeren, burgers en voor de planeet. Niet verrassend, dit boekje, want Baarsma’s Rabobank timmert al […]

Waarom maakte niemand bezwaar tegen troonrede in Grote Kerk?

In tijden van diversiteit en inclusie is een PKN-kerk als verzamelplaats voor de Staten-Generaal een hinderlijk anachronisme.

De naam Prinsjesdag is voor rechtgeaarde Nederlandse republikeinen nogal belast. De eerste keer dat deze dag werd gevierd, was namelijk in september 1787. Gevierd werd het herstel van de macht van de Oranjestadhouder door het leger van zijn Pruisische zwager. Duizenden patriotse tegenstanders moesten vluchten, hun huizen werden geplunderd en zelfs verwoest. Duizenden werden uit […]

Helaas zijn we nog niet van Henk Bleker af

Bleker weet waar Abraham zijn subsidie haalt: boerengrond offeren voor commerciële opwekking van elektriciteit.

De VVD staat nog steeds onvervaard pal voor haar Blauwe Trots, de KLM, maar het CDA lijkt met zijn Groene Trots in de maag te zitten. De christendemocraten lopen niet meer vanzelfsprekend voorop om de boerenbelangen voor de poorten van de hel weg te slepen, maar zijn slechts door intimidatie en angst voor stemmenverlies in […]

Krachtvoer: boeren zijn onredelijk, irrealistisch en onwaarachtig

Het ziet er naar uit dat de boeren hun draagvlak verliezen

Boze boeren blijven maar bezig. Groningen, Drenthe en Friesland verbieden hen met landbouwvoertuigen te demonstreren. D66-Kamerlid De Groot deed aangifte wegens doodsbedreiging. De man opperde vorig jaar het uitstekende idee om de Nederlandse veestapel te halveren. Dat schoot de militanten van Farmers Defence Force kennelijk in het verkeerde keelgat. Volgens premier Rutte is FDF geen […]

Waar blijft de verontwaardiging over het bevoordelen van de luchtvaart?

Vliegen moet nu eenmaal van Rutte en Van Nieuwenhuizen. Daarvoor zetten zij alle middelen in.

Velen wonden zich op over de motie van afkeuring die de Eerste Kamer onlangs tegen minister Ollongren aannam. Ook buiten de kringen van de regeringscoalitie. Termen als staatsrechtelijke coup vielen daarbij. Of je het hiermee eens bent of niet, de verontwaardiging van columnisten en anderen hierover is buitenproportioneel vergeleken met hoe zij omgaan met het dossier […]

Kritische reflectie op ons verleden is geen beeldenstorm en boekverbranding

Sommige ‘helden’ zijn zo abject dat hun standbeelden niet meer in de openbare ruimte thuishoren

Onze Nationale Bibliotheek in Den Haag, de KB, heeft onlangs naar eigen zeggen ‘glashelder’ verklaard: ‘Wij verwijderen geen boeken uit onze collectie. Ook geen boeken die naar de maatstaven van vandaag als controversieel kunnen worden gezien.’ Kritische reflectie op de collectie, ja, boekverbranding, neen. De KB is hierin een baken van licht in de duisternis […]

Onverkwikkelijke polarisatie rond Halsema leidt af van Black Lives Matter

Over de hoofden van Halsema en de demonstranten hebben de columnisten Ewald Engelen en Sander Schimmelpenninck in respectievelijk De Groene en de Volkskrant progressief Nederland gegispt

Bij mij in de buurt, in de gemeente Epe, werd op 2 mei een solidariteitsdemonstratie met Indonesische Molukkers gehouden. Er waren veel meer betogers dan toegestaan en de coronamaatregelen werden niet nagekomen. Niemand riep burgemeester Tom Horn ter verantwoording. Op dezelfde Tweede Pinksterdag als de uit de hand gelopen BLM-demonstratie in Amsterdam: een overvolle Scheveningse […]

Financiële compensatie voor vergaste nertsen is belonen van ongewenst gedrag

Het kwaad wordt beloond, zou mijn grootmoeder zaliger – een boerin – hebben gezegd.

Na een decennia durende discussie trad op 15 januari 2013 de Wet verbod pelsdierhouderij in werking, ‘gezien de grote ethische en maatschappelijke weerstand tegen bontproductie’. De fokkers kregen – onder bepaalde voorwaarden – tot 31 december 2023 de tijd om hun bedrijf af te bouwen. Op een schadevergoeding hoefden ze niet te rekenen, zo vonniste op […]

Rutte III: miljardensteun aan KLM, maar geen visie op langere termijn

Laat de kinderkens tot mij komen, heeft Rutte gevraagd. Maar met de ideeën van volwassenen die hij de laatste weken met ruime hand in de media kreeg toegeworpen, deed hij in het geheel niets

Geen rationele en toekomstbestendige keuzes maakt het kabinet bij het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis. Het probeert krampachtig vooral de ‘oude’ economie te redden, waardoor het structurele schade in andere sectoren veroorzaakt. Er wordt de laatste tijd van diverse kanten geklaagd over een hele samenleving die op slot zit om een paar bejaarden […]

Meer zien