jurist, filosoof en lid CDJA


Nederlandse student is een keizer zonder kleren

Joop-debat: Beter onderwijs? Studenten en scholieren moeten zelf beter hun best doen

‘Meneer, wat is een hiaat?” Deze vraag, die mij in mijn tweede week als werkcollegedocent aan de Leidse rechtenfaculteit werd gesteld, bevat een hint van zijn eigen beantwoording.