Directeur st. tegen Zinloos Geweld

Bart Wisbrun is in 1997 als initiatiefnemer gestart met de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG], waar hij inmiddels directeur van is. Zijn laatste campagne draagt de titel Moed. Moed stimuleert en ondersteunt initiatieven voor verbetering van de woon, werk- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. Zie www.moed.nl

Geachte heer Rutte,

Politiek Den Haag staat nu voor een grote en belangrijke uitdaging.

Ook wij, de Landelijke StichtingTegen ZinloosGeweld [LSTZG], hebben een stem en voelen ons betrokken bij een samenleving waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Wij gaan voor een samenleving waar agressie en geweld niet vanzelfsprekend is.