student hbo Social Work en gemeenteraadslid voor de SP in Assen


1 mei: klassenstrijd in coronatijd

De crisis waarin we ons bevinden legt haarfijn bloot wie de mensen zijn die ons land draaiende houden. Dit zijn niet de CEO’s of de topmanagers, maar hardwerkende mensen, de arbeidersklasse.

Onze sociale rechten kregen we niet zomaar cadeau, maar zijn afgedwongen vanuit onderop. 1 mei begon ooit als een actiedag in het jaar 1888 in de Verenigde Staten. Destijds was het een strijd voor een achturige werkdag, maar het bleef niet alleen daarbij! 1 mei spreidde zich als een olievlek uit over de rest van […]