Europarlementariër GroenLinks

Bas Eickhout (1976, Groesbeek) is Europalementariër voor GroenLinks. Eickhout is lid van de commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid en plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw.

Vacature: vervanging voor de Verenigde Staten gezocht (v/m/x)

Kan de Europese Unie de rol van de VS overnemen? Het lijkt van wel. De EU wil zelf, al jaren, en dat steken ze niet onder stoelen of banken

Het feit dat we het Parijsakkoord hebben, is te danken aan de bilaterale relaties tussen China en de Verenigde Staten onder Obama. Nu deze motor achter de klimaatonderhandelingen is weggevallen, is het stukken moeilijker geworden om tot concrete afspraken te komen. De EU staat te popelen om de positie van de VS over te nemen. […]

Instemmen met CETA is geen goed antwoord op Trump

Steeds meer landen en mensen willen geen diepere economische globalisering die ten koste gaat van mens en milieu

Woensdag krijgt het Europees Parlement de laatste kans om het handelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) tegen te houden. Een handelsakkoord dat nog meer verliezers van de globalisering creëert is precies het verkeerde antwoord op Trump, betoogt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Met Trump aan de macht is het transatlantisch handelsakkoord TTIP voorlopig van de baan. […]

Zowel het klimaat als de mens zijn te redden, als we maar willen

De stelling dat het klimaat ten dode opgeschreven is, druist volledig in tegen de conclusies van het vijfde IPCC rapport over de opwarming van de aarde

Op 10 november schrijft Sebastiaan Valkenberg in NRC Handelsblad dat het klimaat niet te redden is maar de mens wel. De stelling dat het klimaat ten dode opgeschreven is, druist volledig in tegen de conclusies van het vijfde IPCC rapport over de opwarming van de aarde. Aan dit rapport, dat nog geen twee weken geleden uit is gekomen, hebben wereldwijd duizenden wetenschappers meegewerkt.

‘Minder Europa’ betekent al gauw: meer verspilling

Laat Juncker en Timmermans de circulaire economie niet dumpen!

Grondstoffen zijn te waardevol om verloren te laten gaan als afval. Steeds meer burgers en bedrijven zijn zich daarvan bewust. Zij werken aan een economie waarin grondstoffen niet weggegooid worden maar in de kringloop blijven. De nieuwe Europese Commissie van Juncker en Timmermans dreigt deze voorlopers nu in de steek te laten.

Timmermans: van democratisch poortwachter tot kapitalistisch uitsmijter

'Het scenario waarin de poortwachter zich ontwikkelt tot uitsmijter van alles wat niet markt en munt dient lijkt evident'

Vandaag wacht Frans Timmermans een vragenvuur in het Europees Parlement. Tijdens de hoorzitting toetsen de Europarlementariërs zijn geschiktheid voor het ambt van eerste vicevoorzitter in de nieuwe Europese Commissie, verantwoordelijk voor ‘betere regelgeving’. Timmermans wordt als het ware de poortwachter van de vergaderzaal van het Commissarissencollege. Die rol dankt hij aan de ‘subsidiariteitsexercitie’ die hij in Nederland als minister trok: alle ministeries onderzochten welke Europese regels beter naar het nationale niveau konden worden teruggebracht. Nu zal hij in Europese Commissie naar nut en noodzaak kijken.

Het Energieakkoord is broodnodig én achterhaald

Zo komen we nooit van Poetin af...

Het is een goede zaak dat het broodnodige Energieakkoord ook echt wordt uitgevoerd. Nederland loopt achter met het verduurzamen van onze energievoorziening. Het Energieakkoord is een goede eerste stap om dat eindelijk op orde te krijgen. Maar die eerste stap is tenminste tien jaar te laat gezet. Daarom moeten we, nog vóór de eerste windturbine uit het Energieakkoord geplaatst is, al aan de gang met de opvolger van het Energieakkoord. Die opvolger is, per definitie, Europees. De scope van het Energieakkoord is veel te beperkt en de agenda van een te korte termijn om Nederland blijvend te voorzien van betaalbare energie die onze leefomgeving niet vernielt. In een steeds grotere en tumultueuze wereldwijde energiemarkt is Nederland inmiddels veel te klein geworden om de energie- en klimaatuitdagingen aan te pakken.

Kick af van Poetins gas!

Ook zonder sancties kan de EU Poetin treffen

De Europese Unie bereidt sancties voor tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne, maar kondigt ze nog niet af. Eerst moet de diplomatie een kans krijgen, vindt minister Timmermans. Dat standpunt valt te billijken, maar mag niet betekenen dat we business as usual blijven bedrijven met de agressor Poetin. Alleen al door minder hypocriet te zijn en hun eigen afspraken over witwassen, wapens en energie na te leven kunnen de EU-landen de macht van Poetin danig ondermijnen.

Energie-onafhankelijk én klimaatvriendelijk, Europa wint macht

Een klein landje als Nederland zal namelijk nooit in staat zijn een vuist te maken tegen een economische macht als Gazprom: Europa kan dat wel

Han ten Broeke breekt in de Volkskrant de lans voor een energie-onafhankelijk Europa. Terecht. Europa importeert meer de helft van haar energieconsumptie uit landen buiten de Unie. Miljarden euro´s die in de zakken van Russische tsaren en Arabische oliesjeiks belanden. De VVD-buitenlandwoordvoerder lijkt echter blind voor de risico´s van klimaatverandering, terwijl dat toch volgens vele veiligheidsdeskundigen en ministers van buitenlandse zaken een van de grootste bedreigingen voor onze veiligheid ter wereld is.

Nog lange weg te gaan voor Klimaatakkoord

We zullen alleen nog vaker emotionele toespraken moeten meemaken zoals ditmaal in Doha door de Filipijnse klimaatonderhandelaar

En weer zijn kleine stapjes gezet naar een wereldakkoord om klimaatverandering nu echt tegen te gaan. Doha’s resultaat is zeer bescheiden: de regels voor Kyoto-2 zijn besproken, zodat ongeveer 15% van de totale uitstoot van broeikasgassen is gereguleerd voor de komende 8 jaar. Ook is nu duidelijker hoe er naar 2015 wordt gewerkt aan een omvattend klimaatakkoord, met ook een nieuwe top van regeringsleiders in het najaar van 2014 op het initiatief van Ban Ki-moon.

Klimaattop Doha stevent af op mislukking

De vooruitzichten zijn niet erg rooskleurig

Het is alweer donderdag, het “high level-gedeelte” is begonnen: in alle zaaltjes en wandelgangen wordt driftig onderhandeld over de teksten die vrijdagavond te stemming komen.

Meer zien