bestuurslid Internet Society Nederland

Bastiaan Goslings is de Governance & Policy Officer van AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), één van ’s werelds grootste internetknooppunten. Hij is verantwoordelijk voor het analyseren van internet gerelateerde beleidsontwikkelingen, en representeert als zodanig AMS-IX richting overheidsinstanties, toezichthouders, EU-instanties en internationale bestuurlijke organen. Hij neemt deel in vele publiek-private samenwerkingsverbanden, is voorzitter van de Euro-IX Regulatory Affairs Working Group, en participeert in de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL). Daarnaast zit hij in het bestuur van van de Nederlandse tak van de Internet Society (ISOC), een non-profit organisatie gericht op een open, toegankelijk en neutraal internet, met de daarbij behorende ontwikkeling en implementatie van open technische standaarden.

Hoe de overheid je privacy om zeep helpt

Over het conceptwetsvoorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

Het lijkt alweer enige tijd geleden: de op 1 september jl. gesloten internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) kreeg 557 publieke reacties, en dat tijdens het zomerreces. Het is afwachten hoe deze indrukwekkende respons zich gaat vertalen in een aangepaste versie van het voorstel, en hoe de Raad van State daar weer op zal reageren, maar het is overduidelijk dat zowel bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers als eindgebruikers zich ernstig zorgen maken over de kabinetsvoornemens om de bevoegdheden van deze Nederlandse diensten zo sterk uit te breiden. Het meest controversiële element uit het voorstel is de mogelijkheid die de diensten moeten krijgen om ongericht, alle mogelijke data, op iedere vorm van internetinfrastructuur te kunnen tappen. ‘In bulk’ zoals de wetgever het in de toelichting bij het voorstel formuleert.