Historicus / Socioloog

Bernd Timmerman (1965) is historicus en socioloog.

Code zwart: artsen, automonteurs en ethiek

Een donorcodicil voor andere keuzes. Wil ik na mijn 75ste mijn leven opgeven om een ander van beneden de 45 een bed te geven?

Wie er recht heeft op een ic-bed is een keuze die een beroepsgroep alleen nooit kan en mag maken. Het kijken naar leeftijd, en zo beslissen over leven en dood, is een morele weg die met veel zorgvuldigheid moet worden bewandeld. Net zoals gedaan is bij andere ethische vragen. Euthanasie, abortus en de doodstraf zijn […]

Tweede schoolstrijd is nodig

De vraag is of het onderricht in de eigen religie naast of binnen het schoolsysteem moet plaatsvinden

De algehele gelijkstelling tussen bijzonder en openbaar onderwijs kan leiden tot meer tweedelingen in de samenleving en zelfs aanzetten tot haat en geweld richting individuen en groepen. Religieuze, levensbeschouwelijke en ideologische ideeën mogen nooit een belemmering vormen voor de kwaliteit van opleidingen, voor het objectief lesgeven, en mogen geen onverdraagzame muur bouwen voor een optimale […]

Verdachtmakingen zonder bewijs

Een democratie in verval, de afgrond in zicht

De zojuist gehouden speech van Donald Trump geeft aan dat hij weer nieuwe grenzen is overschreden. Steeds een stap verder naar wat vier jaar geleden onmogelijk leek. De aanvallen van president Trump op de legitieme procedure om stemmen te tellen is namelijk ongehoord, zorgelijk en ook uniek in de Amerikaanse historie. Joe Biden kan op […]

Mag de redelijkheid terug in het debat en op straat?

Fundamentalisten, dogmatici, extremisten en populisten vormen een ernstig probleem voor de stabiele seculiere democratische rechtsstaat.

De nieuwe aanslag in Frankrijk laat zien dat fundamentalisten nog steeds in staat zijn om de samenleving in shock te brengen. Met iedere aanslag komen mensen steeds dichterbij in de eigen groep te staan tegenover de andere gesloten groep. Die verdeeldheid is overal te zien. Wegkijken en wegwuiven zijn geen opties. Hoe kan de redelijkheid […]

Wat zijn scenario’s om uit deze dystopische crisis te komen?

Sectoren gaan omvallen, mensen ook, er ontstaat nationale en internationale armoede, meer ongelijkheid en grotere armoede.

Angela Merkel, Emmanuel Macron en Mark Rutte laten steeds meer doorschemeren dat deze coronacrisis de grootste impact heeft op de samenleving na de Tweede Wereldoorlog. In plaats van het volk direct te vertellen dat de maatregelen en de effecten ervan lang duren maken zij het publiek beetje bij beetje geestelijk rijp om de nieuwe tijd […]

Van ‘OK, Boomer’ naar sociaal darwinisme in corona-tijd

De maatschappij die zo is ingericht dat je er niet meer toe doet wanneer je non-actief en niet productief ergens eenzaam zit te zitten

Door de coronacrisis komen gedachten aan de oppervlakte die misschien geen voedingsbodem verdienen. Columnisten en andere bekende nationale en internationale influencers maken zich kenbaar als visionairen die een vorm van post-utilisme aanhangen: laat de economie en het plezier prevaleren boven de gezondheid van de kwetsbaren. Wie oud is, en je wordt steeds jonger ouder, ziet […]

Laat de dieren met rust, voorkom nieuwe uitbraken

Om in de toekomst dit soort pandemieën te voorkomen, moeten we onze relatie met dieren grondig herzien.

In een periode van een wereldwijde ramp is vanzelfsprekend de eerste aandacht gericht op het helpen van slachtoffers en zorgen voor het indammen van verdere verspreiding. Maatregelen om de gevolgen van de crisis voor de mens te verkleinen. Dat is de begrijpelijke eerste focus. Toch is het juist ook in deze fase nódig om te […]

De redeloze mens en het reddeloze dier

Het debat over de eigenwaarde van dieren, hun integriteit en hun rechten moet worden gevoerd.

Hoeveel dieren zijn er de afgelopen dag, de afgelopen maand of het afgelopen jaar omgekomen, geslacht of vermoord? Wereldwijd op jaarbasis ten minste 150 miljard ‘consumptie’-dieren, 1,8 miljoen dieren per dag in Nederlandse slachthuizen en meer dan 1 miljard dieren bij de recente bosbranden in Australië. De getallen doen de meesten niet eens meer duizelen. […]

De reddingsboot-hypocrisie: een aanval op dierenrechtenactivisten

Wie zou u redden in een bootje op zee waar slechts plaats is voor één terwijl er een hond en een kind in zitten?

Victoria Austraet, het Brusselse parlementslid voor DierAnimal, heeft tijdens een interview op RTL het ‘onjuiste’ antwoord gegeven op de vraag wie ze zou redden, wanneer een hond en een kind tegelijk in gevaar zijn. Althans dat vinden mensen die morele overtuigingen nog steeds blijven zien door een superieure antropocentrische bril. Ze antwoordt namelijk dat ze […]

De jammerlijke bezetting van een stal

Mag de volwassen dialoog over dierenwelzijn terug?

Ruim tweehonderd actievoerders voerden hun strijd in Boxtel. De helft ging over tot het bezetten van een stal met varkens, de andere honderd stonden buiten te joelen. Als ‘’feestelijke” selfie-steunuiting in de slag bij Boxtel. Boeren en sympathisanten reageerden fel. De huisvredebreuk lijkt de laatste vegan-druppel te zijn voor veel veehouders. Auto’s van activisten werden […]

Meer zien