secretaris SP Rotterdam en algemeen bestuurslid landelijk partijbestuur

Bert Peterse (1983) werd geboren in Nijmegen en groeide op in een SP-gezin. Binnen de SP vervulde hij diverse functies in verschillende regio's, waaronder raadslid in de gemeente Weert. Tegenwoordig woont Bert in Rotterdam, is daar secretaris van SP afdeling Rotterdam en zit hij als algemeen bestuurslid in het landelijk partijbestuur. Na het afronden van een studie economie heeft Bert een aantal jaar bij een gemeente in Noord-Limburg gewerkt. Tegenwoordig werkt Bert als adviseur voor een adviesbureau in de publieke sector, specifiek binnen het sociaal domein.

Laat een stille ramp geen vergeten geschiedenis worden

Laten we niet alleen door te klappen ons geluid horen, maar juist onze stem verheffen.

Gemiddeld een keer per week loop ik van huis naar het SP-afdelingspand aan de Gaffelstraat. Daarbij passeer ik altijd verzorgingshuis De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade. In de rookruimte van de recreatiezaal zit steevast een van de mannelijke bewoners. Een vriendelijk knikje in het passeren als groet van herkenning volgt van beide kanten. Met de coronamaatregelen […]