Directeur Humanistische Omroep

Studeerde Spaanse Taal en Literatuur en Massacommunicatie en werkt sinds 1976 op verschillende terreinen van cultuur, productie en televisie. Hij was freelance productie- en programmamedewerker van o.a. VARA Radio en Televisie en TELEAC. Van 1985 tot 1992 was hij artistiek leider van Theater De Balie. Van 1992 tot 1998 werkte hij bij het RO-Theater in Rotterdam en was verantwoordelijk voor familievoorstellingen, speciale projecten, radio- en tv drama. Vanaf 1998 is hij hoofdredacteur televisie en internet bij HUMAN, en o.a. als co-producent mede verantwoordelijk voor documentaires als De Stand van de Maan (Joris Ivens Award 2004), Georgi & the Butterflies (Silver Wolf 2004), Jimmy Rosenberg, de vader, de zoon en het talent (Gouden Kalf 2007), de documentairereeks Ondertussen in Nederland (Gouden Beld 2009). Samen met Peter de Baan maakt hij het tv-programma De Vloer Op, de moeder van alle Nederlandse improvisatie-programma's. Sinds oktober 2004 is hij ook directeur van HUMAN.

Gelukkige kankeraars

Onderzoek van bureaus als Motivaction laat al geruime tijd zien dat het idee van de multiculturele samenleving in Nederland beter ingeburgerd raakt. Politiek incorrecter kan een bewering vandaag de dag nauwelijks zijn.

Statistisch zijn we gelukkig, al gooit volgens het SCP de recessie roet in het eten. Statistisch accepteren we steeds meer dat we leven in een multiculturele samenleving. Statistisch is onze jeugd grenzeloos en statistisch neemt ook nog eens de grimmigheid om ons heen toe. Percentages, grafieken, staatjes: te pas en te onpas duiken ze op in het maatschappelijk debat.

Nieuwe Nederlanders?

Specifieke problemen met specifieke bevolkingsgroepen moeten zo specifiek mogelijk benoemd worden. Heldere etiketten helpen daarbij. Geldt dat ook voor Van der Laans alternatief voor het woord 'allochtoon'?

Nieuwe haring, nieuwe aardappels, le beaujolais nouveau est arrivé. En dan nu ook nog nieuwe Nederlanders. Eberhard van der Laan – een van de weinige ministers, die de titel excellentie verdient, vind ik- kreeg tijdens het integratiedebat deze week in de Tweede Kamer nogal wat kritiek te verduren op zijn voornemen het beladen begrip allochtonen in te ruilen voor Nieuwe Nederlanders. What’s in a word?

Meer klootzakjes in Nederland?

Nederland heeft van alle Europese landen het hoogste aantal pubers in de gevangenis.

Raadselachtig land, Nederland. Waarom heeft Nederland van alle Europese landen het hoogste aantal pubers in de gevangenis? Waarom gispt de VN Nederland omdat de overheid onvoldoende oog heeft voor schendingen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind? Deze vragen doken op tijdens de voorbereiding van programma’s, die HUMAN en IKON onlangs maakten. Een afdoende antwoord hebben we vooralsnog niet gevonden.

Theo van Gogh? Die is dood

De woede dat hij weg is, doet je beseffen dat het debat dood is.

Een overheid die absolute vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke rechtspraak garandeert, daar tornden Van Gogh en Fortuyn niet aan. Geert Wilders wel.