bijna45jaargehuwdgeweestsindsdecember2009weduwnaardriegetrouwdekinderenen5kleinkinderenwaarvaner3methunoudersinIsralwonenwerkzaamgeweestalsgerechtssecretarisgriffierbijdeRaadvanBeroepAmbtenarengerechtin1991overgegaannaardearrondissementsrechtbanksectorbestuursrechtberoepsrechtsinds2004metpensioen65jaaractiefindeblaasmuziekfanfaresociaaldemocraat