Politicoloog en historicus


Je mag in Nederland ontslagen worden als je een kritisch boek schrijft

Wat juist nodig is, is een breed, open en inhoudsrijk debat dat gevoed wordt met wetenschappelijke kennis en inzichten.

Herinneringen doemden vorige maand bij mij op toen ik de berichtgeving las over Paula van Maanen, een mbo-docent die een boek schreef over haar surrealistische ervaringen met het ‘gepersonaliseerde leren’ op het ROC Nijmegen, waar zij tot twee jaar terug werkzaam was. Hoewel zij toestemming had gevraagd aan het management haar boek Wanneer krijgen we […]

Juridisch uitspelen Viruswaarheid moet ook linkse mensen zorgen baren

Of het kabinet invloed heeft uitgeoefend om tot een snel, voor zijn positie positief oordeel te komen, zullen we waarschijnlijk nooit weten

Corona is een ernstig virus waarvan de wereldbevolking voorlopig niet verlost lijkt te zijn. Vooral de vele mutaties die de laatste weken opdoemden en de vraag in welke mate de bestaande vaccins hiertegen bescherming bieden, maakt deze bedreiging des te serieuzer. De maatregelen die door tal van regeringen en ook het Nederlandse kabinet genomen worden […]

Het is tijd voor een fundamentele herziening van de bijstand

Het maltraiteren van bijstandsgerechtigden is niet van gisteren, maar al meer dan een kwart eeuw gaande.

De kwestie kreeg brede media-aandacht. Een vrouw in de bijstand kreeg wekelijks boodschappen van haar moeder. De gemeente Wijdemeren waar zij woonde, beoordeelde deze barmhartigheid als fraude. Ruim 7000 euro aan ‘onterecht’ verkregen bijstand werd teruggevorderd. De rechter bekrachtigde deze maatregel, want de in 2015 ingevoerde participatiewet liet de gemeente geen andere optie. Politieke partijen […]

Hoe actueel is Marx eigenlijk nog?

Juist omdat het kapitalisme in de kern nog steeds dezelfde eigenschappen heeft als in de tijd van Marx, blijft zijn benadering het bestuderen waard

Het actuele belang van Karl Marx is tweehonderd jaar na zijn geboorte op zijn minst omstreden. De Oost-Europese, dictatoriale regimes die tot 1989 onder het mom van het ‘communisme’ Marx’ nalatenschap hadden geannexeerd, hebben de reputatie van zijn werk en politieke erfenis geen goed gedaan. Zij die zich nu nog marxist noemen, zijn in de […]