Voorzitter Humanistisch Verbond

Boris van der Ham is de voorzitter van het Humanistisch verbond. Eerder was hij tien jaar lang Tweede Kamerlid voor D66. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en doorliep de Toneelacademie in Maastricht. Vanaf zijn vijftiende werd hij politiek actief bij de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, waar hij tussen 1998 en 2000 landelijke voorzitter van was. Hij was acteur bij verschillende toneelgezelschappen, werkte voor de Europese fractie in Brussel en de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In 2002 werd hij gekozen tot Kamerlid en in 2006 met voorkeurstemmen herkozen. Hij voert onder meer het woord over economische zaken, onderwijs, vrijheden en milieu. In 2007 werd Van der Ham uitgeroepen tot internetpoliticus van het jaar. Boris' stukken schrijft hij op persoonlijke titel.

Publicaties

  • Nieuwe Vrijdenkers (met Rachid Benhammou)

    12 voormalige moslims vertellen hun verhaal

    2018

  • De koning kun je niet spelen

    Toneelwetten voor kiezers en politici

    2014


Maak werk van de liefde 

Seks en liefde is mooi, en seks is ook fijn van zichzelf. Een goede seksuele opvoeding van jongeren levert een belangrijke bijdrage aan die persoonlijke vrijheid.

Vandaag is het Valentijnsdag. Mooie dag voor een ernstige liefdesbrief aan Den Haag. Stop het scheiden van oudere echtparen in verpleeghuizen. Stel singles niet achter, en geef meeroudergezinnen rechtszekerheid. En waarom zijn de ‘vrij veilig’ campagnes gestopt Valentijnsdag gaat over de liefde. Dat is mooi. Maar helaas wordt door overheidsbeleid de liefde niet altijd de ruimte […]

‘Homoseksualiteit, een gruwel’

Nu worden hetero’s en homo’s voor de wet gelijk behandeld, maar ooit kregen homo’s in Nederland de doodstraf. Hoewel de gelijke behandeling nu als ‘verworvenheid’ wordt gezien, blijken dit soort rechten nooit vanzelfsprekend. In Nederland werd nog niet eens zo lang geleden ‘verworven’ gelijke behandeling van homo’s en lesbiennes teruggedraaid.

Waarheid en leugen in theater en politiek

In het theater kun je de wereld een zuivere spiegel voorhouden, maar verander je de realiteit niet. In de politiek kan je de wereld wél veranderen, maar moet je het ideaal vaak inruilen voor het compromis

Tien jaar geleden ging ik samen met een goede vriend naar Ciske de Rat – de musical. Op weg naar het theater spraken we over ons werk, de leuke aspecten ervan, maar ook waar we ons boos over maakten. Ik was in die tijd politicus. Voor die tijd had ik een paar jaar op de […]

Van een dubbeltje naar een kwartje

Vrije lezing: Verheffing gebeurt niet bij toverslag

In de wereldliteratuur zijn er veel verhalen over kinderen die als dubbeltje worden geboren, en uiteindelijk tot kwartje worden. Remi (uit Alleen op de Wereld), Oliver Twist en Annie zijn sprekende voorbeelden. Maar een veel mooier, inhoudelijker verhaal wordt in het oer-Nederlandse ‘Ciske de Rat’ verteld.

Waarin gelooft een humanist?

Vrijheid is niet vanzelfsprekend; vrijheid vraagt vereniging

In 1946 richtte Jaap van Praag het Humanistisch Verbond op. Dat was hard nodig, want de zogenaamde ‘buitenkerkelijken’ werden achtergesteld. Hoewel dat in het Nederland van nu op papier anders is, zijn er nog steeds problemen. Maar ook om andere redenen is humanisme is nog steeds hard nodig. Vrijheid is niet vanzelfsprekend; vrijheid vraagt vereniging. […]

Hoe vergaat het ongelovigen in asielzoekerscentra?

De vrijheid van godsdienst én levensbeschouwing moet ook een sociale regel zijn

Ongelovigen hebben in veel landen een groot probleem als ze daarvoor uitkomen. Vooral in streng islamitische landen riskeren humanisten, atheïsten en agnosten discriminatie, geweld, gevangenisstraf of zelfs de doodsstraf, aldus het Freedom of Thought Report dat jaarlijks door de Internationale Humanistische koepelorganisatie (IHEU) wordt uitgebracht. In 59 landen riskeer je gevangenisstraf voor ‘godslastering’, in 22 […]

D66 wil soms te aardig gevonden worden

D66 werd in 1966 opgericht door Hans van Mierlo, maar ook door Hans Gruijters. Deze markante politicus was wars van politieke correctheid. D66 kan soms wel wat van zijn onaangepastheid gebruiken.

In dit jubileumjaar is het belangrijk dat D66 ook deze ‘dwarse’ aartsvader herdenkt. Sinds 1 januari 2010 publiceerde Boris van der Ham tot september 2012 vrijwel wekelijks ‘vrijzinnige lezingen’ of ‘vrije lezingen’. Sinds mei 2016 zijn de ‘Vrije Lezingen’ (zowel in het Nederlands, als het Engels) weer in de lucht.

Pleur op is niet hard genoeg

Hoe om te gaan met mensen die 'onze' vrijheden niet respecteren?

Moeten die ‘oprotten’ zoals Aboutaleb zei, op ‘op pleuren’ zoals Mark Rutte vond. Is die taal niet te hard? In deze ‘vrije lezing’/freethoughtvlog stelt Boris van der Ham dat deze boodschap nog veel te soft is.

Het recht om af te wijken van de norm is het grootste recht te verdedigen

TedX Talk: iedereen heeft baat bij het inconsistent mogen zijn

De stelling die Boris van der Ham in zijn Tedx Talk betrok is dat het recht om af te wijken van de norm het grootste recht te verdedigen is. Of je nu in de banksector werkt, in communistisch China woont, of als je geen hoofddoekje wil dragen: iedereen heeft baat bij het recht inconsistent te […]

Het recht op meningsverandering

Een verrassende videoblog over het recht om 'Nee' te zeggen tegen een gewelddadige en te veel eisende God

In de bijbel en de koran staat veel te lezen over de geharde opvattingen van de ‘almachtige’: aan regels van God mag niet getwijfeld worden! Dat zorgt regelmatig voor veel ellende, tot in onze tijd aan toe. In deze ‘Vrije Lezing’/Freethoughtvlog duikt Boris van der Ham daarom in de Bijbel en de islamitische Hadith.

Meer zien