Historicus

Bram Mellink (1985) is historicus. In mei 2013 promoveerde hij op het proefschrift Worden zoals wij. Onderwijs en de opkomst van de geïndividualiseerde samenleving sinds 1945, dat op 24 april 2014 verschijnt bij uitgeverij Wereldbibliotheek. Momenteel onderzoekt hij de geschiedenis van de maakbare samenleving in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam.

Marokkaanse criminaliteit bestaat niet

 Etnische afkomst is geen verklaring voor crimineel gedrag, Marokkaanse ouders geven hun kinderen geen crimineel gen mee

Volgens David Pinto is het duidelijk: Marokkaanse criminaliteit is een groot probleem dat ‘ontegenzeggelijk bestaat’ (de Volkskrant, 28 maart 2014). Terecht dat Wilders het heeft aangekaart. Hij zegt het Simon Paul na, die een dag eerder opriep tot ‘zelfreflectie’ onder Marokkanen: als je zó hoog scoort in alle misdaadstatistieken, past op zijn minst bescheidenheid. Akkoord, maar laten we het dan ook even hebben over de grootste groep in de misdaadstatistieken: mannen.