Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie

Bram Orobio de Castro is hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in het ontstaan en tegengaan van agressie. “Naast deze fundamentele interesse voel ik mij ook erg betrokken bij pogingen gedragsproblemen te voorkomen of te verminderen. Daar probeer ik een bijdrage aan te leveren door mogelijke aangrijpingspunten voor interventie te identificeren en de effectiviteit van interventies te onderzoeken.”

Goede bedoelingen

Vorige week introduceerden Hans Heijnen en Marcel van Dam met een mooie documentaire de term “onrendabele” voor mensen die in het verdomhoekje zitten omdat zij voor de maatschappij niet financieel ‘rendabel’ zijn.

Een harde, maar rake typering voor mensen die door een deel van de samenleving alleen als last en kostenpost wordt gezien, en die men makkelijk de schuld voor hun misère in de eigen schoenen schuift. In Balkenende’s geliefde VOC metafoor: de slaven die niet productief zijn.