Columnist

Brechtje Paardekooper (1964) is onder meer politiek blogger en columnist. Ze promoveerde op hulpverlening aan Sudanese vluchtelingenkinderen. Ze is lid van de links-liberale denktank Waterland en mede-oprichter van AmbtoNetwerk, het ambtenarennetwerk van GroenLinks. Ze publiceerde onder meer “Verhalen uit het vooronder, ambtenaren over de overheid” (met Thomas Schillemans) en “Slow Sex, naar een erotisch beschavingsoffensief” (met Dylan van Rijsbergen).

Een dreun voor je kiezen

Hoe GroenLinks er weer bovenop kan komen

Een dreun voor de kiezen: dat was het wel voor GroenLinks, woensdag.

Taboe op praten over kernenergie na Japan onzinnig

Rechts heeft de neiging te pas en te onpas zaken taboe in politieke debatten te verklaren. En ze begint nu ook al links voor te schrijven waar ze wel of niet over mag praten

Gister betoogden Kos en Van Gelder op deze site dat GroenLinks-kamerlid Liesbeth van Tongeren de situatie in Japan ‘misbruikte’ om te pleiten voor een referendum over kernenergie. Zij sloten zich daarmee aan bij opmerkingen van Diederik Samsom, die stelde dat dit niet het moment is voor een discussie. Ik vrees dat Kos en De Gelder, en ook Samsom, een beetje naïef zijn. Rechts heeft de neiging te pas en te onpas zaken taboe in politieke debatten te verklaren. En ze begint nu ook al links voor te schrijven waar ze wel of niet over mag praten. Zo ook over kernenergie.

Enige kans voor links ligt in het midden

Voor de PvdA heeft het vandaag samen optrekken met de SP grote consequenties

Roemer en Cohen roepen vandaag dat links zich niet uit elkaar moet laten spelen. Daarmee bedoelt vooral Roemer dat links richting conservatief, oud-links moet schuiven. Maar is dat wel zo handig?

De gezond verstand-agenda

Uiteindelijk is regeren een kwestie van rustig blijven en je gezond verstand verstand gebruiken. En omdat rechts elkaar aan het opzwepen is tot steeds grotere heethoofdigheid, heeft links daarvoor de beste kaarten

Links heeft in de Tweede kamer voorlopig weinig in de melk te brokkelen. Die conclusie kun je na het debat over de regeringsverklaring wel trekken. Vooral regende het verwachtingen, ja, zelfs gejubel over de geneugten van een minderheidskabinet. Een kabinet dat voor elk plan opnieuw een meerderheid in de Kamer zou moeten zoeken! Wat zou dat leiden tot transparantie, tot inhoudelijke discussie! Tot betrokkenheid van de burger bij de politiek in het algemeen!

Links is de beste pleitbezorger voor godsdienstvrijheid

Links moet bij de verdediging van godsdienstvrijheid tussen heel wat klippen door laveren.

Steun aan het emancipatiestreven van moslimvrouwen levert al gauw het predikaat ‘ PVV-er’ op. Vanuit Christelijke hoek klinkt het verwijt ‘anti-religieus’ te zijn. Maar juist als je godsdienstvrijheid serieus neem, kun je niet wegdeinzen voor de intolerantie die, met name de meer orthodoxe Islam herbergt. En openheid voor onvrijheid komt religieuze groepen alleen maar ten goede.

Het sluwe spel van Verhagen

In een kabinetsformatie draait alles om timing

Vandaag brengen de ochtendkranten twee stukken die een interessant licht werpen op het informatieproces. Op de eerste plaats de Volkskrant, die kopt: ‘Rutte en verhagen waren al verloofd vóór PaarsPlus’. ‘ Terwijl CDA-fractieleider Verhagen zich in het openbaar terughoudend opstelde, sprak hij achter de schermen met Rutte af samen een regeerakkoord te schrijven als andere coalities mislukten”, schrijft de Volkskrant.

Rutte sleept meer uit Paars-plus dan uit een middenkabinet

VVD'ers reageren zuur, maar het is allerminst politieke zelfmoord voor hun leider. 

Pers en opiniemakers roepen om het hardst dat Rutte het zeer moeilijk zal hebben in een Paars-Plus kabinet. Het tegendeel is waar. Er zijn drie redenen waarom hij een uiterst comfortabele positie heeft.

Dat bordes wordt niet voor 1 juli gevuld

Over Paars-Plus wordt al volop gepraat. Toch ligt het voor de hand dat Rutte eerst met de PVV gaat praten

Mark Rutte zei de afgelopen dagen vaart te willen maken met een nieuw kabinet. Maar de PVV heeft een grote overwinning behaald en daar moet eerst mee gepraat worden. Pas daarna komt een eventueel Paars-plus in beeld.

Is D66 wel geschikt om te regeren?

D66 Amsterdam draait minstens één keer per week over de vraag of ze nu in Amsterdam in het college wil of niet. De vraag dringt zich op: kan de partij eigenlijk wel een betrouwbare coalitiepartner zijn?

Vaker dan eens per week. Dat is de score, tot nog toe, van de draaien die D66 maakt in Amsterdam over de vraag of ze nu wel of niet wil toetreden tot het college. Op 19 maart deelde fractievoorzitter Ageeth Telleman op een persconferentie mee uit de coalitieonderhandelingen met de PvdA te stappen, uit protest tegen de ‘regenteske’ wijze waarop loco-burgemeester Asscher werd gekozen tot tijdelijk waarnemend burgemeester.

Christelijke kerken moeten afstand nemen van reacties Paus

Seksueel misbruik door kerkelijke gezagsdragers kan desastreus zijn, juist door de positie die de kerk in levens inneemt. Voor kerken die nog wel bij de tijd zijn, is het moment gekomen om zich krachtig uit te spreken tegen de manier waarop de Roomse Kerk ook nu nog daarmee om meent te moeten gaan.

Deze Paaszondag sprak de Paus traditiegetrouw het Urbi et Orbi uit (‘voor de stad en voor de wereld’). Met geen woord repte hij over het seksueel misbruik van kinderen dat in kerkelijke instellingen in zoveel landen plaatsvond en dat de afgelopen tijd wereldwijd aan het licht is gekomen.

Meer zien