Universitair docent gezondheidsrecht

Brenda Frederiks (1972) is universitair docent gezondheidsrecht en senior onderzoeker. Zij is zeer begaan met de rechtspositie van mensen met een verstandelijke beperking. Een thema waar zij in 2004 op is gepromoveerd.

VWS heeft niet geleerd van casus Brandon

Nederland treuzelt met verdrag voor rechten van mensen met een beperking

Op donderdag 31 maart jl. ontving de staatssecretaris van VWS, Veldhuijzen van Zanten, een brief van de Coalitie voor Inclusie. In de brief wordt gepleit voor spoedige ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. In tegenstelling tot de 99 landen die het Verdrag tot nu toe hebben geratificeerd, waaronder de Europese Unie en bijna alle landen van Europa, heeft Nederland dit nog niet gedaan.