Geboren in Amsterdam, opgegroeid in Eindhoven, sinds twee jaar met geliefde Helen en zoon en dochter woonachtig aan de Amerikaanse oostkust vanwaar wij de ontwikkelingen in het moederland nauwgezet proberen te volgen.